Home » Projecten » Afgerond onderzoek

Categorie: Afgerond onderzoek

Artikel in tijdschrift / Abstract en patiëntentekst over de studie en conclusies

Langetermijneffecten van een overmaat aan glucocorticoïden op de hersenen

Long-term effects of glucocorticoid excess on the brain Nederlandse vertaling van het artikel Long-term effects of glucocorticoid excess on the brain.  Journal of Neuroendocrinology, 2022. Download dit artikel in pdf

Lees meer

Onderzoek naar het gebruik van Plenadren

Artikelen Artikel Effect of once-daily, modified-release hydrocortisone versus standard glucocorticoid therapy on metabolism and innate immunity in patients with adrenal insufficiency (DREAM): a single-blind, randomised controlled trial (Andrea M Isidori*, Mary …

Lees meer

Is screening van PHA in de huisartsenpraktijk zinvol?

Een samenvatting van het proefschrift dat gaat over de vraag of het zinvol is om in de huisartspraktijk patiënten met een nieuw ontdekte verhoogde bloeddruk te screenen op primair hyperaldosteronisme (PHA). PHA is een aandoening die wordt veroorzaakt door een afwijking in één of beide bijnieren.

Lees meer

Kwaliteitsstandaard voor zeldzame bijnieraandoeningen geregistreerd

Inleiding Zorgverleners, patiënten en naasten hebben ruim twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een Kwaliteitsstandaard voor bijnieraandoeningen. Het is bijzonder dat voor een zeldzame aandoening het gehele ontwikkelingsproces voor …

Lees meer