Home » Verdiepingsartikel

Categorie: Verdiepingsartikel

Een verdiepingsartikel op BijnierNET geeft meer informatie over een onderwerp en stipt ook moeilijker thema’s aan.

Ziek? We kunnen allemaal iets doen om een vlucht veiliger te maken – Mariëlle Putto

Patiënten kunnen zelf een vlucht met het vliegtuig veiliger maken met de juiste voorbereidingen. Het kan je leven redden.

Lees meer

Het gaat niet alleen om het einddoel, maar ook om de weg ernaartoe.

Verdiepingsartikel over het proces om tot betrouwbare medicatie te komen en het advies om tabletten niet te breken.

Lees meer

Enquête Arbeid & Chronisch ziek

Eerste overzicht van de resultaten van de enquête ‘Arbeid en chronisch ziek’ (december 2019) over chronisch ziek zijn en arbeidsparticipatie onder de achterbannen van NHS en NVACP

Lees meer

Afscheidsrede Ad Hermus – Zeldzame endocriene ziekten: vis unita fortior

Afscheidsrede van Ad Hermus uitgesproken op 6 december 2019 in de aula van de Radbouduniversiteit.

Lees meer

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid BijnierNET heeft een knelpuntenanalyse (2015) uitgevoerd die een beeld schetst van de kwaliteit van de zorg voor bijnierpatiënten. Uit deze knelpuntenanalyse blijkt dat de nodige patiënten problemen ervaren bij het …

Lees meer

H&W: “Bijnierschorsinsufficiëntie, een alledaagse zeldzaamheid”

In het novembernummer van Huisarts & Wetenschap is een artikel verschenen van de hand van Floris van de Laar, Ernst van der Wiele en Nike Stikkelbroeck. In het artikel wordt …

Lees meer

Overzicht top 15 knelpunten

Bijnierschorsinsufficientie Op basis van vastgestelde knelpunten worden twee kwaliteitsmodules voor de behandeling van mensen met bijnierschorsinsufficiëntie geschreven. Deze twee modules gaan over de stressinstructies voor volwassenen en over restklachten en …

Lees meer

Mantelzorg

Wat is mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn vaak mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een (chronisch) zieke …

Lees meer

Extra artikelen

Verdiepingsartikel Verdiepingsartikelen geven u meer, gedetailleerde informatie en achtergronden over een onderwerp. Over de behandeling van bijnierschorsinsufficientie is een verdiepingsartikel verschenen. Ervaringsverhalen [foogallery id=”2441″]      

Lees meer

Nieuwsbrief

Beste ${contact.gender.label!} ${contact.first_name!} ${contact.last_name!}. Is deze nieuwsbrief onleesbaar of onvolledig? Lees de berichten op bijniernet.nl   Nieuwsbrief april 2015 Samenwerken werkt! De samenwerking van de Bijniervereniging NVACP en de zorgverleners endocrinologie …

Lees meer