Home » Medicatie – Themapagina » Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid

BijnierNET heeft een knelpuntenanalyse (2015) uitgevoerd die een beeld schetst van de kwaliteit van de zorg voor bijnierpatiënten. Uit deze knelpuntenanalyse blijkt dat de nodige patiënten problemen ervaren bij het juist innemen van de medicatie. Verschillende verbeteringen worden op korte en langere termijn nagestreefd. BijnierNET heeft de wensen van patiënten verwoord. Op basis hiervan zijn medio 2016 gekleurde capsules op de markt gekomen na een intensieve samenwerking met zorgverleners, apothekers, patiënten en doorlevende bereiders na een rondetafel conferentie. <<Lees verslag>>

 

 

 

 

Het Pharmaceutisch weekblad schreef een artikel (juni 2016) over een succesvolle samenwerking tussen BijnierNET en vele andere partijen die leidt tot grotere medicatieveiligheid

Artikel Pharmaceutisch weekblad over verbeteringen in de toediening van medicatie.