Home » Nieuws » Vraaggestuurd werken leidt wel tot verbeteringen

Vraaggestuurd werken leidt wel tot verbeteringen

In reactie op het artikel “Pillen smakelijker maken kost industrie veel tijd”
Pharmaceutisch weekblad 17 juni 2016; 151-24

Inleiding

Auteur Frits Baltesen spreekt voor dit artikel diverse mensen in verschillende rollen, allen betrokken bij het proces van medicatieontwikkeling. Zij geven allen mogelijke redenen aan waardoor er te weinig aandacht is voor de smaak en formaat van medicatie. Hierdoor ontstaan slikproblemen en een lagere therapietrouw.

De in het artikel genoemde redenen zijn samenvattend:

  • Pillen kunnen te groot, te vies en te moeilijk weg te krijgen zijn.
  • Gesprek met farmaceutische bedrijven hierover lukt niet of niet genoeg.
  • De kosten voor verbetering vinden producenten te hoog.
  • De procedure om het verbeterde product te introduceren is informatie- en arbeidsintensief.
  • Prioriteren van verbeteringen: eerst formaat of eerst nieuwe coating?
  • Lage agendering bij de European Medicines Agency.
  • Bedrijven klagen niet voldoende over de registratieprocedure.
  • Voorlichting aan patiënten schiet te kort als tabletten of capsules wel/niet verkruimeld mogen worden of met voedsel ingenomen.
  • Patiënten klagen niet voldoende uit schaamte.

Het is een lange lijst met redenen en waarschijnlijk spelen deze redenen vroeg of laat weleens een rol.

Aan tafel!

BijnierNET heeft gekozen om de stilte te doorbreken. Al twee jaar geleden (2014) zijn voorbereidingen getroffen om met alle partijen aan tafel gezamenlijk te kijken naar oplossingen voor de geschetste situatie. Specifiek ging het om het innemen van medicatie door mensen die afhankelijk zijn van hydrocortison. Problemen als continuïteit van levering, formaat, vorm en kleur maakten dat de medicatieveiligheid in het geding kwam. Voor sommige patiënten was het elke dag een hele opgave om de medicatie in te nemen. Voor zorgverleners en apothekers vervolgens een enorme kopzorg (hoe zorg ik voor een goede therapietrouw?). Duidelijk was dat iedereen een rol te spelen had en BijnierNET is ‘vraaggestuurd’ in gesprek gegaan tijdens een rondetafelconferentie. Allemaal aan tafel, in vertrouwen met gelijkwaardig inbreng.

Eerste resultaten

5D3_8003 webversieDe vraaggestuurde aanpak heeft gewerkt. De resultaten zijn langzamerhand zichtbaar geworden. Door het overleg (zie verslag) werd het voor bereiders van medicijnen duidelijk welke wensen van zorgverleners en patiënten belangrijk waren, voor de korte termijn. Voor patiënten werd het ook duidelijk hoe moeilijk het is om veranderingen in de pil of tablet door te voeren. Het begrip over en weer leidde tot een positieve grondhouding bij alle deelnemers met als resultaat dat sinds juni van dit jaar capsules met hydrocortison op de markt zijn oplopend in formaat in een donker wordende kleur. De doorleverende bereidingsapotheken hebben aangegeven ook de andere verbeterpunten te willen oppakken.

Spin-off

De vraaggestuurde aanpak in een veilige setting maakte dat iedereen zijn rol in zijn eigen context kon spelen. We hebben elkaar geholpen op weg naar verbeteringen. Patiënten, groot en klein, plukken daar de vruchten van. Ook zorgverleners en apothekers hebben nu een extra oplossingsrichting voor ‘slechte slikkers’. Last but not least, hebben alle partijen die betrokken waren bij dit traject kunnen laten zien dat het niet alleen om geld draait in deze wereld. Kwaliteit van leven is voor allen aan deze tafel een groot goed en dat gegeven verbindt de mensen onderling, met BijnierNET als facilitator.