Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Overzicht top 15 knelpunten

Feochromocytoom

Op basis van vastgestelde knelpunten worden twee kwaliteitsmodules voor de behandeling van mensen met bijnierschorsinsufficiëntie geschreven. Deze twee modules gaan over het beleid en de begeleiding in de perioperatieve periode en de follow-up. 

De knelpunten zijn geïnventariseerd door bestudering van (informatie)bronnen, zoals daar zijn:

  • Literatuuronderzoek en verzameling van richtlijncommentaren uit het veld (2015)
  • Onderzoek van digitaal forum van de Bijniervereniging NVACP

Daarna zijn zorgverleners en patienten en naasten gevraagd naar de voor hen belangrijkste knelpunten. 

Dit heeft geresulteerd in onderstaande lijst van 15 knelpunten in de zorg voor mensen met een feochromocytoom. 

 

 

Knelpunten in de zorg

Depositphotos_11035049_original.jpg 19 augustus 2015 115 kB 560 × 169
  • Onvoldoende uitwisseling van informatie tussen zorgverleners
  • Problemen in de organisatie van de zorg
  • Onvoldoende nazorg/begeleiding zorgverlener (bv verpleegkundig specialist)
  • Diagnostische vertraging
  • Problemen perioperatief
  • Zorgverleners besteden onvoldoende aandacht aan niet medische zaken

 

Toelichting voor gebruik

Deze knelpunten zijn bepaald voor het schrijven van de kwaliteitsmodules. Het betekent dat voor de meeste zorgverleners en de meeste patienten dit de belangrijkste knelpunten zijn. De knelpunten beschrijven de grote gemene deler. Iedere individuele situatie kan anders zijn; u kunt als patient andere knelpunten ervaren. Bespreek uw ervaren knelpunten altijd met uw arts of specialistisch verpleegkundige.