Home » Mantelzorg – Themapagina » Mantelzorg » Vraag en antwoord over mantelzorg

Introductie

Op deze pagina treft u vragen en antwoorden aan over mantelzorg. Deze zijn grotendeels gebaseerd op de enquête die in samenwerking met de Bijniervereniging NVACP in de zomer van 2016 is uitgevoerd. Treft u uw vraag niet aan of heeft u aanvullende vragen, zend dan een mail naar info@bijniernet.nl

Wat wordt bedoeld met mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn vaak mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een (chronisch) zieke persoon of hulpbehoevende uit hun omgeving.

Van wie krijgt de bijnierpatiënt mantelzorg?

Bijnierpatiënten ontvangen overwegend mantelzorg vanuit het gezin of de familie. Slechts 2% ontvangt mantelzorg van een vriend/vriendin, 2% van een buur of iemand anders.

Hoeveel uur/week wordt mantelzorg gegeven?

Gemiddeld wordt 29 uur/week mantelzorg gegeven. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Er is een grote spreiding in het aantal uur/week zichtbaar.

aantal uren per week % geënquêteerden 
Meer dan 100 uur per week 9%
Meer dan 20 uur per week 31 %
Minder dan 10 uur per week 57%

 

Hoeveel mantelzorgers van bijnierpatiënten zorgen ook voor andere mensen die hulp nodig hebben?

20% van de mantelzorgers van bijnierpatiënten zorgt ook voor andere patiënten.

Welke taken neemt een mantelzorger over?

Overnemen van taken binnen het gezin

(huishouden, boodschappen doen, zorg voor kinderen, financiën)

29

Bezoek aan zorgverlener

18

Emotionele ondersteuning

16

Monitoring van de aandoening/hoe het gaat

10

Verzorging van de medicatie

9

Ingrijpen bij ziekte

8

Fysieke verzorging

5

Alles wat nodig is

5

Waarom geven mantelzorgers hulp?

Reden

Percentage (%)

Omdat het vanzelfsprekend is

44

Omdat ik alles overheb voor mijn naaste/uit liefde

30

Omdat het mijn plicht is

15

Om een normaal leven te kunnen leiden zonder hulp van buitenaf

6

Omdat het een goed gevoel geeft

2

Weet ik niet

1

Omdat er niemand anders is

1

Uit medelijden

1

Waar is meer informatie te vinden over mantelzorg en werk?

De website werkenmantelzorg.nl biedt veel informatie over de combinatie van mantelzorg en werk voor werkgevers, werknemers, gemeenten, belangenorganisaties, ondernemingsraden en branches.

Wat zijn valkuilen bij het geven van mantelzorg?

  1. Het niet bespreekbaar maken van positieve en negatieve ervaringen
  2. Geen hulp zoeken om alles zoveel mogelijk ‘normaal’ te laten zijn
  3. Niet duidelijk zijn over de eigen grenzen
  4. Jezelf wegcijferen

Wat zijn de mooie kanten van mantelzorg voor een bijnierpatiënt?

Het merendeel van de mensen die zorgen voor een ander geeft aan dit met veel voldoening te doen. Genoemd worden: “het geeft een fijn gevoel”, “je blijft goed op de hoogte hoe het gaat”, “je kunt snel handelen bij acute situaties”, “je kunt je beter inleven in de ander”, “je bent meer betrokken” of “je krijgt een sterkere/hechtere band”.