Home » Corona (COVID-19) – Themapagina » COVID-19 en bijnierschorsinsufficiëntie

COVID-19 en bijnierschorsinsufficiëntie – Zeven vragen aan Michiel Kerstens

‘Noch uit de praktijk, noch uit de literatuur blijkt

momenteel overtuigend bewijs voor een verhoogd risico

op een ernstige COVID-19-infectie

bij mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.’


Tekst: Diana de Veld, wetenschapsjournalist


Artikel is gepubliceerd in het blad Endocrinologie, september 2020.

Verdiepingsartikel


Dr. Michiel Kerstens is als internist-endocrinoloog verbonden aan het UMCG. Zijn onderzoeksterrein zijn bijnierziekten en hij is coördinator van het expertisecentrum bijnieraandoeningen van het UMCG. Hij zit tijdelijk het Dagelijks Bestuur van van het BijnierNET voor.

Zeven vragen

Referenties

1 Arlt W, Baldeweg SE, Pearce SHS, et al. Clinical management guidance during the COVID-19 Pandemic: Adrenal Insufficiency. Eur J Endocrinol. 2020;183(1):G25-32.

2 Anoniem. Management bijnierinsufficiëntie tijdens de Covid-19 pandemie. NVE-standpunt. www.nve.nl, publicatiedatum 18 mei 2020.