Home » samenwerking

Tag: samenwerking

Stressschema voor operatievoorbereiding

    De stressinstructies bij ingrepen zijn als bijlage 10 opgenomen in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen, gepubliceerd maart 2018.

Lees meer

H&W: “Bijnierschorsinsufficiëntie, een alledaagse zeldzaamheid”

In het novembernummer van Huisarts & Wetenschap is een artikel verschenen van de hand van Floris van de Laar, Ernst van der Wiele en Nike Stikkelbroeck. In het artikel wordt uitgelegd wat de rol is van huisartsen in de begeleiding van mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.

Lees meer

Bijwerkingen

Bijwerkingen melden Hoe en waarom u bijwerkingen moet melden wordt in deze animatie toegelicht.   De oproep van het Bijwerkingecentrum Lareb is gericht aan zorgverleners, apothekers en patiënten. Redenen waarom bijwerkingen gemeld moeten worden: draagt bij aan veiligere medicijnen en vaccins, helpt ook andere patiënten en zorgverleners, zorgt voor nieuwe kennis over bijwerkingen, het draagt bij …

Lees meer

SOS noodmaterialen voor Bijnierpatiënten

De Bijniervereniging NVACP heeft diverse materialen ontwikkeld voor mensen met een bijnierziekte. Deze materialen helpen patiënten om snel kenbaar te maken dat zij een bijnierziekte hebben en van cortisol afhankelijk zijn in stress-situaties. De producten zijn: een gordelhouder, een SOS noodkaartje in diverse Europese talen, een tasje om medicijnen in te bewaren, waaronder de noodinjectie. …

Lees meer