Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen » Bijnierschorsinsufficiëntie: ziektespecifieke module » Verhogen van cortison-acetaat om een Addisoncrisis te voorkomen

Stressinstructies voor gebruikers cortison-acetaat

20180414-Stressinstructie cortison accetaat

 


Deze stressinstructies voor gebruikers van cortison-acetaat zijn gepubliceerd op BijnierNET in april 2018 onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.