Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Expertisecentra in de zorg

Expertisecentra

In Nederland en andere Europese landen zijn in de zorg expertisecentra benoemd voor zeldzame aandoeningen. Deze expertisecentra werken in een netwerk en deze netwerkvorming wordt gestimuleerd door de Europese Commissie. In deze netwerken wordt kennis en expertise structureel gedeeld, gebundeld en gecombineerd, waardoor de diagnostiek van zeldzame aandoening beter wordt, sneller herkend wordt en de behandelingen verbeteren.

Het netwerk voor zeldzame endocriene ziekten heet ENDO-ERN.

Op deze pagina zijn artikelen en blogs verzameld over de ENDO-ERN.

Locaties expertisecentra in Nederland

Artikelen en blogs

Artikelen

   

 

Sander Heijne

Hoe word je een expertisecentrum?
EN WAT LEVERT HET OP?

(Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3870
april 2018) Gratis voor te lezen voor leden en met Blendle.

 Janet R. Vos

Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten

(Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2376 april 2018) Gratis voor te lezen voor leden en met Blendle.

Marten Dooper ENDO-ERN ‘koestert’ zeldzame endocriene aandoeningen

Blogs

   
Gerlof Valk Hoe we de zorg voor mensen met zeldzame ziekte verbeteren (april 2018)
Ad Hermus Dicht bij huis als het kan, verder weg als het moet! (januari 2018)
  Johan de Graaf & Johan Beun (ePAG’s)  Zeldzame ziekten en kenniscentra, een weg naar meer gebundelde kennis

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

Een overzicht van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen is te vinden op de website Kiesbeter.nl. Type het woord “bijnier” in. 

In samenwerking met Expertise in kaart is een kenniskaart gemaakt over bed ijnieraandoening bijnierschorsinsufficiëntie met het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.