Home » Dossier » Dossier: Problemen op de medicijnmarkt » Het gaat niet alleen om het einddoel, maar ook om de weg ernaartoe.

Medicijnontwikkeling op een moderne leest

Begin 2015 heeft BijnierNET en haar partners doelen gesteld in de zorg voor mensen met een bijnieraandoening te verbeteren. Deze doelen waren gericht op:
– De acute zorg  ”eerst noodinjectie spuiten, dan praten”,
– Verbeterde diagnosestelling “minder diagnostische vertraging”,
– De chronische specialistische zorg “betere substitutietherapie” en “concentratie van expertise”.
Om deze doelen te realiseren zijn uiteenlopende projecten uitgevoerd en een daarvan was een project om te komen tot betere medicatie. Het startte met een rondetafelconferentie in mei 2015. 

Verdiepings-artikel

Wat was er aan de hand?

Patiënten en artsen waren het eens over het feit dat de medicinale behandeling van mensen met een bijnierziekte zorgelijk was. Voor de substitutie van cortisol was slechts een medicijn van 20 mg geregistreerd en alle andere varianten werden op uiteenlopende manieren op de markt gebracht in verschillende sterkten. De internisten-endocrinologen en apothekers maakten zich zorgen over de therapietrouw en de medicatiefouten. Oorzaken: pillen zijn niet te onderscheiden, breken leidt tot onnauwkeurigheid en de smaak beïnvloedt de kwaliteit van leven de patiënt, die deze pillen levenslang moet gebruiken.

Samen op weg

Tijdens de rondetafelconferentie waren alle stakeholders aanwezig onder leiding van de voorzitter van BijnierNET. De geschetste problemen zijn onderkend en er zijn afspraken gemaakt om tot verbeteringen te komen. Maar wel in een dialoog met elkaar! Dat deze werkwijze de gulden route is, werd bevestigd door het onderzoek verricht door Kim Notenboom en dat heeft geleid tot het proefschrift “The pursuit of user-friendly medicines: Older people in the hot seat. In dit proefschrift werden een aantal problemen bij medicijngebruik bevestigd: gebruiksproblemen en ontwerpproblemen. In het proefschrift worden alle stakeholders aangesproken om hun steentje bij te dragen tot meer gebruiksvriendelijke medicijnen. Dit is exact de route die BijnierNET en de betrokken partners is gelopen en met succes. De medicijnen hydrocortison en fludrocortison zijn in maart van 2020 geregistreerd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Ze voldoen aan de toetsingscriteria van dit College.

Niet breken

Voorbeeld: niet goed breken

Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie en de behandelend artsen wisten het al langer: breken leidt nogal eens tot gedoe. Uit het onderzoek van Notenboom blijkt ook dat patiënten uiteenlopende oplossingen zoeken om de medicijnen toch in te nemen en helaas zijn de oplossingen vaak niet goed. Denk bijvoorbeeld aan het innemen van pillen met yoghurt of appelmoes of in tweeën splitsen met een mes. Bovendien vermelden deze patiënten hun problemen niet bij de apothekersassistent, waardoor klachten niet worden geregistreerd bij Lareb om vervolgens te worden aangepakt. Na onderzoek door de fabrikant van hydrocortison bleek het coaten van dit tablet drie gebruiksproblemen aan te pakken: het niet adequaat breken van tabletten, de kans op verwisseling van sterktes en het camoufleren van de smaak.

Met ingang van juni 2020 worden de geregistreerde medicijnen hydrocortison en fludrocortison afgeleverd. Een deel wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering en voor een deel is een terugbetaalregeling van toepassing. Meer info op de themapagina medicatie.


Deze pagina is gepubliceerd op 11 juni 2020 onder verantwoordelijkheid van het bestuur van BijnierNET.