Home » Nieuws » PHA vraagt om meer onderzoek

PHA vraagt om meer onderzoek

Leden van de Bijniervereniging NVACP zijn in de gelegenheid met elkaar te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen. Zo ontstond een gesprek over prima hyperaldosteronisme (PHA) in het najaar van 2022 op het forumvan de vereniging. Deelnemers wisselden informatie uit over de periode na de verwijdering van de bijnier of na de start van het gebruik van medicijnen. Mensen gaven aan klachten te hebben en te houden. Klachten gaan over de lange tijd voordat de juiste diagnose is gesteld, met alle gevolgen van dien. Klachten gaan ook over de route waarlangs de diagnose is gesteld maar over de bijwerkingen van de medicijnen. De periode na de operatie valt vaak zwaar omdat de verwachting is dat mensen zich dan relatief snel beter gaan voelen en dat is zeker niet vanzelfsprekend. In het verdiepingsartikel bepleiten Alida Noordzij en Margot Ekhart voor meer onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met PHA. Zij vinden te vaak geen erkenning voor hun zogenaamde ‘vage’ klachten of klachten ‘in het grijze gebied’, die behoorlijk kunnen ingrijpen in het leven.

Lees het gehele verdiepingsartikel.