Home » Educatie » Patiëntendagen » Verslag regiobijeenkomst Groningen: Wat is goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening? (9-6)

Verslag van de regionale bijeenkomst over de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Het is zaterdag 9 juni. Langzaam druppelen de bezoekers binnen. Op weg naar koffie en een badge. Fijn weer zoveel bekende en ook nieuwe gezichten te zien. Vandaag worden deelnemers bijgepraat over nieuwe inzichten in de bijnierziekten en over de kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

Twee lezingen zijn gepland:

  • Michiel Kerstens (internist-endocrinoloog UMC Groningen en bestuurslid BijnierNET)
  • Mevrouw Alida Noordzij (bestuurslid BijnierNET en ervaringskundige).

De presentatie van Dr. Michiel Kerstens begint goed: “Ik ga hier niet de hele middag oreren! Stelt u alsjeblieft alle vragen die u heeft, want domme vragen bestaan niet.”

Zeldzame aandoeningen

Er wordt gesproken van een zeldzame aandoening wanneer minder dan 1 persoon per 2000 personen de aandoening heeft. Tussen de 5000 – 8000 zeldzame aandoeningen zijn bekend. In Nederland zijn dat in totaal 1 miljoen mensen. En bij elkaar zijn dat er heel veel.

UMC Groningen is een expertisecentrum

Een beoordelingscommissie heeft een advies uitgebracht aan de minister van VWS en op basis daarvan zijn expertisecentra aangewezen voor 1 of 5 jaar. Een pakket van eisen ligt eraan ten grondslag. 

Internationale samenwerking

Bijnieraandoeningen zijn zeldzaam en daarom is het noodzakelijk om internationaal samen te werken zodat er gewerkt kan worden met grotere aantallen en gezamenlijke onderzoeksbudgetten.

Op BijnierNET is een pagina met informatie over de expertisecentra.

Feochromocytoom

Jaarlijks worden 80 nieuwe patiënten met een feochromocytoom (FEO) gediagnosticeerd en 20 mensen met paraganglioom. Deze tumoren zien we steeds vaker. In de westerse wereld neemt het beeldvormend onderzoek exponentieel toe. Dit zijn onder meer de bekende CT- en MRI-scans. Dit zijn er 1,5 miljoen per jaar in Nederland. De bijnieren worden tijdens een CT/MRI onderzoek ook regelmatig afgebeeld en we zien daarom vaker bij toeval een feochromocytoom.

Verder speelt erfelijkheid een belangrijke rol bij het ontstaan van feochromocytomen, en dat verklaart ook dat we deze tumoren steeds vaker zien. Eén op de drie mensen erven het van een ouder. De kennis over genetica is booming.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer erfelijke oorzaken van een feochromocytoom ontdekt. In principe wordt DNA mutatie analyse tegenwoordig aan de meeste patiënten met een feochromocytoom of paraganglioom  aangeboden. Als je drager bent van zo’n erfelijke risicofactor dan heb je een verhoogde kans op het ontwikkelen van een feochromocytoom/paraganglioom. Mutatiedragers worden éénmaal per jaar door de arts onderzocht op eventuele aanwezigheid van een feochromocytoom, en op deze manier worden er ook steeds meer mensen met een feochromocytoom ontdekt.

Uiteindelijk krijgt maar een deel van de mutatiedragers de aandoening. Op dit moment kunnen we niet voorspellen bij wie dat wel of niet het geval zal zijn. Een ouder die drager is van een dergelijke DNA mutatie geeft deze aanleg door aan de helft van zijn of haar kinderen.

Onderzoek ‘PRESCRIPT’

Aandacht is voor de gezondheidsrisico’s wanneer mensen met een feochromocytoom geopereerd moeten worden. Zij hebben kans op een massale adrenaline uitstoot met extreme hoge bloeddruk tot gevolg. Vroeger kon dit nog wel eens leiden tot de dood op de operatietafel. Nu worden mensen met bepaalde medicijnen voorbereid op deze operatie. Deze medicijnen blokkeren de receptoren die door adrenaline worden geactiveerd, met als doel de bloeddrukstijging door adrenaline te voorkomen. De vraag is welke van de twee veelgebruikte medicijnen de beste bescherming biedt tegen bloeddrukschommelingen rondom de operatie van een FEO.

De resultaten van het PRESCRIPT onderzoek zijn eerder dit jaar gepresenteerd, zowel op het Amerikaanse endocrinologie congres in Chicago als tijdens het Europese endocrinologie congres in Barcelona.

In totaal hebben 134 patiënten meegedaan.

De studie heeft aangetoond dat operatie van een feochromocytoom veilig kan plaatsvinden bij zowel voorbereiding met doxazosine als met fenoxybenzamine. De groep die met fenoxybenzamine werd voorbereid had een iets stabieler bloeddrukverloop tijdens de operatie.

Vragen en antwoorden over het feochromocytoom

Vraag:

“Waarom scannen we niet iedere patiënt helemaal als ze toch in een CT scan moeten?”

Het is niet efficiënt om bij elke patiënt een volledige CT-scan te maken. Het zal namelijk leiden tot veel onnodige extra diagnostiek van totaal onschuldige afwijkingen die met een CT of MRI worden opgespoord en waar je wel 100 jaar mee kunt worden. Bovendien kunnen al die extra onderzoeken ook schade bij de patiënt veroorzaken.  Daarnaast gaat al die extra diagnostiek ook gepaard met extra kosten.

Vraag:

“Zeggen de resultaten ook iets over het voorkomen van FEO’s bij kinderen?”

Die vraag is heel moeilijk te beantwoorden. Geneesmiddelenstudies zijn bij kinderen moeilijker uitvoerbaar dan bij volwassenen en zullen dus in het algemeen op beperkte schaal plaatsvinden. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zelf beslissen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit doen hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of verzorger).  

Vraag:

“Is een kwaadaardige feochromocytoom een vorm van bijnierkanker?”

Ja, het is een vorm van bijnier(merg)kanker. Het komt gelukkig maar zeer zelden in Nederland. Circa 5-10 nieuwe patiënten per jaar. 

Vraag:

“Hoe is de behandeling na de operatie van een feochromocytoom?”

Over het algemeen wordt de bijnier verwijderd. De andere bijnier compenseert dat en mensen zijn na de operatie nagenoeg klachtenvrij. De operatie slaagt bijna altijd.

Vraag:

“Is er een verband tussen nieuwe medicatie en de herstelperiode?”

Een operatie om een feochromocytoom te verwijderen is tegenwoordig een veilige ingreep. Er is geen verschil tussen de groepen.

Bijnierchirurgie

Bijnierchirurgie zijn laparoscopische ingrepen. U kent ze wel van tv.

Mensen liggen op de operatietafel op hun zij en de bijnier wordt opgespoord. De bijnieren liggen heel diep in de buikholte, eigenlijk achter de buikholte. Het is een lange weg naar de bijnieren via de buikholte.

Chirurgen hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarbij de operatie in buikligging wordt uitgevoerd en de bijnier achterlangs via de rugzijde wordt benaderd

Deze nieuwe techniek wordt door steeds meer chirurgen als voorkeursbehandeling uitgevoerd.

Bijnierschorsinsufficiëntie

Belangrijk is de HPA-as. Vergelijk het met de thermostaat in het woonhuis.

Screenshot uit de animatie Hypofyse – Hypothalamus – Bijnier systeem (HPA-as)

Hydrocortison is een zeer succesvol medicijn sinds eind jaren vijftig en gaf voor de bijnierpatiënten een stabiele / zekere medicatie. Niet voor niets hebben de ontdekkers de Nobelprijs gekregen.

Michiel Kerstens heeft voor BijnierNET over de beperkte ontwikkelingen geschreven in de bijnierzorg. Sinds 70 jaar is er geen innovatie en tegelijkertijd zijn er tekortkomingen in huidige therapie.

Vraag:

Waarom zijn er geen doorbraken?

Het belangrijkste argument is dat de huidige behandeling redelijk tot goed voldoet. Het betreft een zeldzame aandoening; het gaat om een kleine groep mensen. Daarom is het belang van de industrie niet groot genoeg. Daarbij komt dat de huidige behandeling kosteneffectief is.

Twee nieuwe medicijnen

Plenadren

Nieuw op de markt is het medicijn Plenadren. Hierdoor hoeven mensen nog maar eenmaal daags een medicijn in te nemen. De pil bestaat uit twee delen: een binnen- en een buitenkant met respectievelijk een langzame en een snelle afgifte van hydrocortison. Het nadeel is een hoge eigen financiële bijdrage voor mensen. Zie voor meer informatie medicijnkosten.nl.

Studies zeggen op dit moment nog niet veel over de echte verbeteringen van de kwaliteit van leven van mensen. Het is een heel duur medicijn. Het nieuwe regeerakkoord zou nog wel eens kunnen helpen omdat daarin is opgenomen dat mensen max 250 euro/persoon/jaar kunnen worden belast. Dat zou financieel enorm helpen.

Voor het gebruik van Plenadren is een terugbetaalregeling van kracht. Uw behandelaar kan u er over informeren. 

Declaratieformulier

 

Chronocort

Ook een nieuw medicijn dat tweemaal daags ingenomen moet worden. In 2021 komt het mogelijk op de markt volgens de fabrikant. Dit medicijn lost op in de dunne darm. Concreet betekent het dat voor het slapen gaan 20 mg wordt ingenomen en vervolgens 10 mg bij het opstaan. Dit medicijn is in ontwikkeling en kan mogelijk een uitkomst bieden.

Punt blijft dat bij de gezonde mens elke 60-90 minuten pulsjes cortisol worden afgegeven aan de bloedbaan en we hebben nog niet echt de manier gevonden om dit na te bootsen.

 

 

Toekomst

Een mogelijk alternatief voor behandeling met hydrocortison tabletten zou kunnen zijn continue onderhuidse toediening met behulp van een kleine draagbare infuuspomp (CSHI; continue subcutane hydrocortison infusie). Deze manier van toedienen van een geneesmiddel is goed bekend bij de behandeling van patiënten met suikerziekte, bij wie met een dergelijk computer gestuurd pompsysteem insuline wordt toegediend. Bij diabetes kan de bloedsuikerwaarde gemakkelijk en nauwkeurig worden bepaald, bij cortisol  is er niet een snelle eenvoudige zelftest met een duidelijk advies van te laag of hoog genoeg. Mensen met de aandoening PAIS 2 kunnen met de pomp bekend zijn omdat bij deze aandoening nogal eens diabetes type 1 voorkomt. Het concept met een pomp is heel interessant, maar het heeft voor- en nadelen.

Een belemmering is dat we geen goede cortisolmaat, zeg maar, een biologische maat voor de mens hebben, zoals de bloedsuiker dat is bij de behandelingen suikerziekte. 

Wij zijn op dit moment in Groningen aan het verkennen of we een goed onderzoek kunnen opzetten naar de toegevoegde waarde van CSHI. Een probleem is echter wel dat zo’n wetenschappelijk onderzoek duur is (naar schatting EUR 150.000-200.00) en dat het moeilijk is om hiervoor het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

Vragen en antwoorden over het bijnierschorsinsufficiëntie

Vraag:

Wat is het belang van cortisolopbouw in de nacht?

a. i.h.a. probeer je met hormoonsubstitutietherapie de natuur zo goed mogelijk na te bootsen  

b. in de slaap vinden allerlei herstelprocessen plaats en cortisol speelt daarbij ook een belangrijke rol

c. we kennen nog zeker niet alle achtergronden van nut en noodzaak van dag-en-nachtritme, pulsatiliteit etc. van de cortisolafgifte.

Er bestaat op dit moment geen hormoontherapie die de natuur zo nauwkeurig nabootst.

Vraag:

”Wanneer een patiënt Plenadren gebruikt hoe werkt het dan om de stress op te vangen?”

Stress opvangen bij Plenadren is dezelfde als bij andere hydrocortisontabletten. Dus of extra medicatie innemen of de noodinjectie plaatsen, conform de stressinstructies.

Plenadren kan met hydrocortison worden gecombineerd bij een stressdosering.

Vragen over afbouwschema:

Er komen verschillende vragen over het afbouwschema: Hoe werkt het en waarom is afbouwen zo moeilijk?

We weten er nog niet genoeg van.

Het principe van afbouwen is dat de eigen bijnieren ‘lui’ worden zo lang iemand hydrocortison, prednisolon of een ander glucocorticoïd gebruikt in een dosering die hoger is dan de normale dagelijkse cortisolproductie door de bijnieren. Door geleidelijk de dosering van de hydrocortison of prednisolon etc. af te bouwen en uiteindelijk te staken wordt de functie van de eigen bijnieren weer gestimuleerd.

Judith van Eck schreef een blog over de begeleiding van patiënten die moeten afbouwen.

Er bestaat tussen personen een vrij groot verschil in de gevoeligheid voor remming van de eigen bijnierfunctie door het gebruik van glucocorticoïden. Ook het tempo waarmee het gebruik hiervan kan worden afgebouwd verschilt tussen patiënten. Maatwerk is hier vaak geboden.

Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Alida Noordzij vertelt over het ontstaan van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en wat er voor patiënten en hun naasten in is geregeld.

De Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen gaat over vijf aandoeningen.

Het proces is gestart met een 0-meting. <<Lees rapport>>

Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van individuele zorg voor mensen altijd beter kan, al is de basiszorg natuurlijk heel goed. Er is gewerkt met vragenlijsten om verbeterpunten te inventariseren. Daaruit werd duidelijk dat er behoefte was aan een uniforme stressregeling en dat is ook het eerste product geworden.

Implementatie en Zelfmanagement

Vandaag (9 juni 2018) is de aftrap van de implementatie van de kwaliteitsstandaard Bijnieraandoening. Dit  wordt o.a. gedaan met regionale bijeenkomsten in medische centra samen met de Bijniervereniging NVACP. Op 9 juni 2018 bijten we het spits af in het UMC Groningen.

De boodschap is dat de patiënt en de mantelzorger ook zelf een taak hebben bij goede zorg. Dit wordt zelfmanagement genoemd. Het wil zeggen dat je er zelf hard aan werkt om goed of zo goed mogelijk in het leven te staan. En dat begint bij voldoende kennis over de bijnierziekte. BijnierNET heeft daarom met behandelaars, verpleegkundigen en patiënten teksten over de bijnieraandoeningen gemaakt.

Zorgagenda

Typ “zorgagenda” in het zoekveld en u krijgt een overzicht van relevante webpagina’s te zien over de zorgagenda.

Onderdeel van de kwaliteitsstandaard is de zorgagenda. Het is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult in het ziekenhuis extra aandacht willen schenken en kunnen dan vragen, die ze tijdens het consult willen stellen, al op schrift stellen. Bereid dus een consult goed voor.

 

 

Alida put uit eigen ervaringen als ze zegt: “Bedenk ook dat de ziekte van invloed is op je geest.”De ziekte heeft invloed op alle situaties zoals thuis, in relaties, op werk, het contact met kinderen. Ze adviseert: “praat over je aandoening en blijf praten met je kinderen. Je hebt de aandoening immers niet alleen”. Bekijk bijvoorbeeld ook de mini-docu over relaties!

*En toen werd het heel stil in de zaal.*

 

Blog BijnierNET

Iedere donderdag is het blogdag bij BijnierNET.

Er is al veel geschreven om anderen te informeren of om samen iets te doen. Als u ook een blog wilt schrijven staat de weg open. Van ervaringen valt veel te leren. Zend uw blog naar info@bijniernet.nl.

Stressinstructies

Nieuwe stressinstructies zijn te vinden op de website. De nieuwe standaard is “Iedere patiënt hoort zelf te kunnen spuiten!” 

Oefen het met een naaste! Zorg dat je mensen in je omgeving hebt, die willen komen om te spuiten bij een bijniercrisis. En, maak er een feestje van. Met een goed glas wijn.
De huisarts spuit overigens niet!

 

Vragen en antwoorden over de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Vraag uit de zaal:

“Wat te doen wanneer bij iemand de cortisol versneld afbreekt?”
Daarvoor zijn aangepaste stressinstructies ontwikkeld. Vraag er naar en overleg daarover goed met de arts.

Vraag over medicatie:

“Mijn vrouw heeft iedere drie maanden een stressmoment als ze naar de apotheek gaat. Kan dit niet anders geregeld worden bijv. via hetzelfde ziekenhuis of ziekenhuisapothekers van expertisecentra?”

Nee, dit gaat niet omdat het om veel medicijnen gaat waarvan het patent inmiddels verstreken is.

Blog van hoogleraar Ad Hermus “zorg dichtbij en alleen verder als het moet.”

Zorg moet dichtbij en alleen weg verder als het moet. Dat geldt ook voor de aflevering van deze medicatie. Problemen kunnen gemeld worden bij info@bijniernet.nl.

Ga minimaal twee weken van tevoren naar de apotheek voor medicatie. Het gebrek aan kennis bij de apotheek en de assistenten is een duidelijke factor waardoor de zorg minder goed uitpakt.

Vraag een gesprek met de apotheker aan en maak afspraken. Laat deze afspraken vastleggen in het elektronisch systeem. Schakel de dokter in als er belemmeringen blijven bij de apotheker. Het is nog niet gebeurd dat er dan geen verbeteringen worden doorgevoerd.

Cathelijne van de Sande schreef in een blog over het bewaren van Florinef

En vergeet niet: Florinef moet uit de koelkast komen!

Wat ook verstandig is, is je arts te vragen om de Z-code op het recept te zetten.

Alida rond haar presentatie af met een overzicht van de voorzorgsmaatregelen:

  • bedside card en print het in een grote letter, zodat iemand het zonder leesbril kan lezen.
  • bepaal wat je bespreekt met partner en familie
  • bepaal wat je vertelt op je werk
  • word een BEP! (de afkorting van Bewust Eigenwijze Patiënt)

Discussieer mee!

Laatste vraag:

“Wat te doen als er geen instructie is gegeven in het ziekenhuis om de noodinjectie te gebruiken?”

Vraag er alsnog om. Ziekenhuizen onderschrijven de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en dat betekent dat het krijgen van instructie bij goede zorg hoort.

Organisator Berd Wallegie bedankt Michiel Kerstens en Alida Noord voor de presentaties. Ook Foekje wordt bedankt voor de ontvangst van de deelnemers van vandaag.

Zij krijgen een ‘lekker’ cadeautje en een cadeaubon.


Dit artikel is gepubliceerd in de Bijnier 53 van de Bijniervereniging NVACP. Nadien zijn correcties doorgevoerd onder supervisie van het bestuur van BijnierNET.