Home » Projecten » Subtyping Primary Aldosteronism: a Randomized Trial Comparing Adrenal Vein Sampling and Computed Tomography Scan (SPARTACUS)

Subtyping Primary Aldosteronism: a Randomized Trial Comparing Adrenal Vein Sampling and Computed Tomography Scan (SPARTACUS)

Start- en einddatum:
start juli 2010, de studie is afgerond in juli 2015, de eerste resultaten zijn nog niet gepubliceerd.

Doel van het project:
Nagaan welke methode, bijniervene sampling of CT-scan van de bijnieren, het best in staat is de juiste diagnose vast te stellen en dus uiteindelijke een betere uitkomst geeft van de behandeling (betere controle van de bloeddruk). Daarnaast wordt gekeken naar de kwaliteit van leven en kosten effectiviteit van beide methoden.

Beschrijving:

Bij een primair hyperaldosteronisme is er een te hoge aanmaak van het hormoon aldosteron in de bijnier(en). Dit leidt tot een verhoogde bloeddruk. Meestal wordt een primair hyperaldosteronisme veroorzaakt door of een gezwel in een bijnier (bijnieradenoom) of door vergrote bijnieren die teveel aldosteron maken (bijnierhyperplasie). Het is erg belangrijk om goed onderscheid te kunnen maken tussen deze twee oorzaken, omdat de behandeling verschillend is. Dit onderscheid kan gemaakt worden via bloedafname uit de bijnierader (bijniervene sampling) of via CT-scan. Het is niet duidelijk welke techniek beter is. In deze studie wordt er gekeken naar de effectiviteit van de twee technieken. De gedachte is dat als de diagnose beter kan worden vastgesteld dit uiteindelijk leidt tot een beter resultaat van de behandeling, namelijk een betere bloeddrukcontrole.

Meer informatie bij:
J. Deinum: jaap.deinum@radboudumc.nl of 024 – 361 45 99 (stafsecretariaat RadboudUMC Nijmegen)