Home » Projecten » Salivary, plasma meTanephRines and anxiEty levelS in pheochromocytomaS (STRESS)

Salivary, plasma meTanephRines and anxiEty levelS in pheochromocytomaS (STRESS)

Start- en einddatum:

april 2015 tot april 2017

Doel van het project:
Bij dit onderzoek wordt gekeken of het bepalen van metanefrines ook nauwkeurig kan worden uitgevoerd in speeksel. Daarnaast wordt gekeken naar de aanwezigheid van angst bij mensen die onderzocht worden en of er een verband bestaat tussen de waarden van de metanefrines in het speeksel en het ervaren niveau van angst.

Beschrijving:
Bij een vermoeden van aanwezigheid van een feochromocytoom of een paraganglioom wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bepaalde stoffen, die metanefrines worden genoemd. Normaal gesproken worden die in bloed of urine bepaald. Bij dit onderzoek zal worden onderzocht of deze stoffen ook nauwkeurig in het speeksel kunnen worden bepaald. Daarnaast wordt gekeken of mensen die dit onderzoek ondergaan angst ervaren. Hiervoor vult de patiënt een angst-vragenlijst in. De resultaten worden vergeleken met mensen die geen verhoogde metanefrines hebben.

Meer informatie bij:
050-361 39 62 (stafsecretariaat endocrinologie UMCG)