Home » Projecten » Structured Evaluation of adRENal Tumors Discovered Incidentally – Prospectively Investigating the Testing Yield (SERENDIPITY)

Structured Evaluation of adRENal Tumors Discovered Incidentally – Prospectively Investigating the Testing Yield (SERENDIPITY)

Start- en einddatum:
januari 2015 tot januari 2019

Doel van het project:
In dit onderzoek wordt onderzocht of met een speciale urinetest kan worden vastgesteld of een gezwel in de bijnier (bijnierincidentaloom) goedaardig of kwaadaardig is. Als deze speciale urinetest dat onderscheid goed kan maken, dan hoeft er bij patiënten minder vaak een CT-scan  te worden gemaakt. Verder wordt aan de hand van drie verschillende vragenlijsten onderzocht wat de invloed is op de kwaliteit van leven van de diagnose bijnierincidentaloom en van alle onderzoeken die deze diagnose met zich meebrengt

Beschrijving:
Wanneer er een bijnierincidentaloom wordt gevonden is verder onderzoek nodig. De arts zal door middel van hormoononderzoek in bloed en urine vaststellen hoe de bijnierfunctie is. Verder zal de arts op grond van het aspect van de bijniervergroting op de CT of MRI-scan  bepalen of er wel of geen sprake is van een goedaardig proces. Wanneer het hormoononderzoek normaal is en de CT of MRI-scan past bij een goedaardig bijniergezwel, dan volgt nog een periode van controleren. Zo zal het hormoononderzoek gedurende 2 tot 4 jaar eenmaal per jaar worden verricht, en zal de CT-scan na 4, 12 en soms na 24 maanden worden herhaald.

Bij dit onderzoek worden onderzoeken verricht zoals die normaal worden uitgevoerd bij patiënten met een bijnierincidentaloom. Voor de speciale urinetest wordt gebruikt gemaakt van de 24-uurs urine. Daarnaast krijgen deelnemers drie vragenlijsten in te vullen kort na de diagnose en 1 en 2 jaar later. Uiteindelijk wordt met dit onderzoek bekeken of de manier van onderzoek kan worden verbeterd door het inzetten van de urinetest en of dit leidt tot het verminderen van kosten verbonden aan het onderzoek.

Meer informatie bij:
M.N. Kerstens: m.n.kerstens@umcg.nl of: 050-361 39 62 (stafsecretariaat endocrinologie UMCG)

In de Bijnier (42) is een artikel verschenen over het onderzoek.