Home » Medisch » Sympathieke hormonen – Prof. Dr. Henri Timmers

Sympathieke hormonen – Prof. Dr. Henri Timmers

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Endocriene Ziekten, aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc op vrijdag 19 november 2021 door prof. dr. Henri J.L.M. Timmers.

Sympathieke hormonen - Oratie Henri Timmers