Home » Nieuws » Vergoedingen speciaal gemaakte medicijnen

Vergoedingen speciaal gemaakte medicijnen

Jaarlijks maken de zorgverzekeraars bekend welke speciaal gemaakte medicijnen zij dat jaar vergoeden. Dit worden apotheekbereidingen genoemd. Apotheekbereidingen zijn medicijnen die de apotheek speciaal voor een patiënt maakt of laat maken. De zorgverzekeraars stellen aparte regels voor vergoedingen van deze medicijnen. Mensen met primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie krijgen soms het medicijn DHEA (Prasteron) voorgeschreven. Dit is zo’n medicijn waarvoor speciale vergoedingsafspraken zijn gemaakt. In november 2022 hebben de zorgverzekeraars bekend gemaakt welke medicijnen wel of niet meer vergoed worden. De speciale vergoedingsregels gelden voor alle zorgverzekeraars.

Themapagina: meer info over medicijnen, het gebruik en de vergoedingen.

Het medicijn DHEA (Prasteron) wordt in 2023 WEL vergoed door uw zorgverzekeraar. De patiënt/verzekerde moet daarvoor een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar.

BijnierNET heeft een voorbeeld van een aanvraagformulier gemaakt. U kunt dit aanvraagformulier downloaden, invullen, door uw medisch specialist laten ondertekenen en zenden naar de zorgverzekeraar.

Mocht de zorgverzekering uw medicijnen niet vergoeden, dan is er ook een bezwaarschrift te vinden op deze site.


Informatie voor apothekers: Wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2023


Informatie voor patiënten: Speciaal voor u gemaakte apotheekbereidingen.