Home » Nieuws » Factsheets, buddy’s en een website – projectinformatie

Factsheets, buddy’s en een website – projectinformatie

Op 18 juni 2022 viert de Hypofyse Stichting het 25- jarig jubileum in het Beatrix Theater in Utrecht. Van harte gefeliciteerd!
Tijdens dit congres presenteert BijnierNET het project Arbeidsparticipatie en chronisch ziek zijn. Een van de resultaten is de website Werkwijzer.online.

Syndroom van Cushing, hypofyseadenoom, acromegalie, bijnierschorsinsufficiëntie. Moeilijk namen voor zeldzame hormoonziekten van de hypofyse of de bijnier. Zo zeldzaam dat een bedrijfs- of verzekeringsarts mogelijk maar één keer met een werknemer wordt geconfronteerd, die een dergelijke ziekte heeft. Als er al een passende diagnose is gesteld en heel regelmatig blijkt het niet het geval te zijn.
Uit een recente enquête onder de achterban van de Hypofyse Stichting en de Bijniervereniging NVACP dat het vaststellen van de juiste diagnose bij meer dan de helft van de respondenten meer dan twee jaar heeft geduurd. Voor werknemers heeft dit direct gevolgen voor de mater waarin zij aanspraak kunnen doen op compensatie van loonderving. Zonder diagnose, weinig rechten.
Alertheid van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, elk met een eigen taak en rol, is de sleutel tot verbetering van de situatie van deze mensen. De ziekten kenmerken zich regelmatig door een vertraagde diagnose. Voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn factsheets geschreven, die te vinden zijn op werkwijzer.online.

Informatie over de buddy’s volgt later.