Home » Medicatie – Themapagina » Medicatieveiligheid » TAO-apotheken

Samen werken aan betere zorg

Welkom op de webomgeving voor apothekers en apothekersassistenten werkzaam bij openbare apotheken die zijn verbonden aan de Twentse Apothekers Organisatie UA. 


U vindt op deze pagina verwijzingen naar informatie die gaat over de behoeften van mensen met een bijnieraandoening, met name bijnierschorsinsufficiëntie, aan farmaceutische zorg. 

Hoe zat het ook al weer?

Wat is…..?

Op deze website treft u eenvoudige en korte informatie aan over vier verschillende ziektebeelden waarbij de patient afhankelijk is van hydrocortison. Deze ‘basisteksten’ treft u aan door op bovenstaande linkjes te klikken. Patiënten met genoemde bijnieraandoeningen hebben overigens specifieke, verschillende  behoeften aan zorg.

Snelzoeker

Nood en spoed
Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie leren de signalen van hun lichaam goed kennen. Zij ontvangen stressinstructies van een verpleegkundig specialist of de medisch specialist in het ziekenhuis. Dit is een onderdeel van ‘goede zorg’. Op basis van deze instructies kunnen mensen zelf beslissen wanneer zij extra hydrocortison moeten innemen. Bij onverwachte situaties zullen naasten, ambulance-professionals of omstanders moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door het zetten van de noodinjectie.

Vind snel: