Home » Nood en spoed – Themapagina

Nood en spoed – Themapagina

Op een themapagina is relevante informatie verzameld. Het kan informatie van BijnierNET betreden, informatie van een van de partners van BijnierNET of een andere organisatie, actief in de gezondheidszorg. 

Deze themapagina gaat over het voorkomen van een crisis en wat u, uw naasten of zorgverleners kunnen doen wanneer er sprake is van nood of spoed. 

Zelf doen

(zelfmanagement of co-management genoemd)

  • Wat moet je doen als er een bijniercrisis dreigt? Hoe maak je een noodinjectie klaar en waar spuit je die in? Deze animatie legt het verder uit.
  • Hier vind je een uitleg over het gebruiksklaar maken van Solu-Cortef.
  • Bekijk hier de uniforme stressinstructies om een bijniercrisis te voorkomen.
  • Let op: De kans op een crisis is groot bij een maag/darm-infectie waarbij je vaak moet overgeven en je ook diarree hebt. Bespreek altijd met je specialist wat je gedaan hebt en of er meer moet gebeuren.

Huisarts

  • Bijniergeenbijzaak.nl biedt een overzicht van materialen die door praktijkhouders/behandelaars aangeschaft kan worden en waar zij mensen met een bijnieraandoening op kunnen attenderen.
 • Veilig medicatiegebruik is belangrijk voor mensen met een bijnieraandoening. Vaak ontwikkelen zij ook andere aandoeningen waarvoor medicatie noodzakelijk is. Om de de kans op fouten te verkleinen zijn afspraken gemaakt over de grootte en kleur van capsules.

Acute zorg

Acute zorg

 • Producten die patiënten bij zich kunnen dragen om medisch personeel in de acute zorg te attenderen op het feit dat zij hydrocortison-afhankelijk zijn, zijn de volgende:
 • De producten zijn in de webshop van de Bijniervereniging NVACP te verkrijgen.

Januari 2018 is deze pagina bijgewerkt onder auspicien van het bestuur van BijnierNET.