Home » Nood en spoed – Themapagina

Zelf doen

(zelfmanagement of co-management genoemd)

Wat moet je doen als er een Addisoncrisis dreigt? Hoe maak je een noodinjectie klaar en waar spuit je die in? De kans op een crisis is groot bij een maag/darm-infectie waarbij je vaak moet overgeven en je ook diarree hebt. Bespreek altijd met je specialist wat je gedaan hebt en of er meer moet gebeuren. Vertel altijd aan je huisgenoten of collega’s, vrienden, familie wat je hebt en wat er eventueel moet gebeuren. Deze animatie legt het verder uit.

Hier vindt je een uitleg over het gebruiksklaar maken van Solu-Cortef.

BijnierNET heeft uniforme stressinstructies vastgesteld om een bijniercrisis te voorkomen. 

Ervaringsdeskundigen schrijven soms ook blogs of verhalen. Voorbeelden zijn:

Huisarts

Het NHG en de Bijniervereniging NVACP hebben een ‘ontregelingskaartje’ opgesteld voor huisarts en de bijnierpatiënt. De Bijniervereniging NVACP adviseert deze brief mee te nemen naar het spreekuur van de huisarts.

HIS-attentieprotocol.

 

Bijniergeenbijzaak.nl biedt overzicht van materialen die voor praktijkhouders/behandelaars aangeschaft kan worden en waar zij mensen met een bijnieraandoening op kunnen attenderen.

 

Voor huisartsen is een bijnieraandoening een alledaagse zeldzaamheid. Dit artikel gaat er verder op en vraagt huisartsen alert te zijn.
Bijnierpatienten ontvangen stressinstructies van hun endocrinoloog – internist. Deze zijn door BijnierNET uniform vastgesteld voor bijnierzorg in Nederland. Voor meer achtergond informatie, lees het artikel “Met een stem spreken…..”, gepubliceerd in het vaktijdschrift Endocrinologie.

 

Infografics geven in een oogopslag de essentie van complexe bijnieraandoeningen weer. Deze infografics zijn bedoeld voor patiënten, zorgverleners en mantelzorgers.

 

Veilig medicatiegebruik is belangrijk voor mensen met een bijnieraandoening. Vaak ontwikkelen zij ook andere aandoeningen waarvoor medicatie noodzakelijk is. Om de de kans op fouten te verkleinen zijn afspraken gemaakt over de grootte en kleur van capsules.

Acute zorg

Voor de acute zorg is is het Protocol Bijnierschorsinsufficiëntie voor ambulancepersoneel

Producten die patiënten bij zich kunnen dragen om medisch personeel in de acute zorg te attenderen op het feit dat zij hydrocortison-afhankelijk zijn, zijn de volgende:

De producten zijn in de webshop van de Bijniervereniging NVACP te verkrijgen.

EHBO kaart

Bijniergeenbijzaak.nl biedt eveneens meer informatie.