Home » Stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis

Stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis

stressinstructies

Bijcon-alg-SOSDe concept folder met de stressinstructies is beschikbaar.

Het document in Microsoft Word geeft zorgverleners de mogelijkheid het logo van het ziekenhuis toe te voegen.
Het PDF document heeft die mogelijkheid niet, maar is ook op computers zonder “Office” en mobiele telefoon, iPad etc te openen.

 

Meer informatie

Advies voor gebruik door volwassen patiënten

EHBO kaartVoor de patiënt en zijn naasten is het goed te weten wat precies te doen. Hieronder staan enkele adviezen.

 • Zorg goed voor u zelf en wees voorbereid. Spreek over uw aandoening met uw naasten.
 • Geadviseerd wordt de instructies in de folder goed te lezen en maak een kopie van deze folder voor de naasten.
 • Bespreek deze folder met uw behandelend arts.
 • In een aantal verschillende animaties is uitgelegd hoe om te gaan met een noodsituatie. U kunt de animaties ook samen bekijken.
 • Vraag instructie aan uw arts of aan de verpleegkundig specialist bij twijfel.
 • Maak op een rustige namiddag een noodinjectie klaar samen met uw mantelzorger/partner.
 • Herhaal dit iedere keer als een ampul verlopen is (let op de vervaldatum) of gebruik een ampul die mee is geweest op vakantie naar een warm land.
 • Zorg dat u altijd minimaal 2 ampullen in huis heeft met uiteraard spuiten en naalden.

 

Landelijke consensus over inname van hydrocortison ter voorkoming van een addisoncrisis

De landelijke consensus over inname van hydrocortison ter voorkoming van een addisoncrisis is in concept gereed. Dit betekent dat overeenstemming is bereikt over de aanpassing in de dosis hydrocortison bij lichamelijke en/of geestelijke stresssituaties. De gemaakte afspraken over aanpassingen worden voor internist-endocrinologen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vastgelegd in een kwaliteitsstandaard. Deze kwaliteitsstandaard, die ook over andere onderwerpen gaat, is nog niet gereed, maar gezien de grote vraag ernaar wordt deze belangrijke informatie voor patiënten en hun naasten nu reeds beschikbaar gesteld.

In de afgelopen jaren bleek regelmatig dat mensen met een bijnierziekte verschillende instructies ontvingen van hun behandelaars hoe om te gaan met stress. Dit kan ernstige gevolgen hebben omdat het verwarring veroorzaakt en direct van invloed kan zijn op het welzijn van de patiënt en zijn naasten. Daarom is – onder de paraplu van het BijnierNET – in 2015 een nieuwe uniforme stressinstructie gemaakt, samen met diverse internist-endocrinologen, verpleegkundig specialisten en patiënten, voor die gevallen dat de patiënt thuis of onderweg niet goed wordt en er een bijniercrisis dreigt.

Commentaar en accreditatie

Het medisch handelen van internisten/endocrinologen is beschreven in beroepsrichtlijnen. Deze richtlijnen worden na een zorgvuldige weg van overleg en op basis van wetenschappelijk onderzoek opgesteld. Alle richtlijnen worden met grote zorgvuldigheid ontwikkeld en gaan een commentaarronde in zodat alle betrokkenen er op kunnen reageren. Als alle reacties zijn verwerkt wordt een richtlijn voorgelegd aan het bestuur van de beroepsorganisatie, in dit geval de NIV en de NVE om het al dan niet te autoriseren. Op dat moment heeft de richtlijn de status van professionele standaard.

Patientenfolder en richtlijn

De “Landelijke consensus richtlijn aanpassing glucocorticoïddosering tijdens stress” is in concept gereed. Vanwege de grote vraag naar de stressinstructies is het besluit genomen de folder in concept aan patiënten en hun naasten beschikbaar te stellen. Het betreft een voorlopige folder die nog niet door de leden van de NIV/NVE is becommentarieerd en ook niet door het bestuur van NIV/NVE  is geaccrediteerd. Omdat officiële accreditatie nog niet heeft plaatsgevonden, is er geen verplichting om hem te gebruiken. De conceptrichtlijn voor het glucocorticoïd-stressschema bij ingrepen in het ziekenhuis, bedoeld voor alle artsen die mensen met (ook) een bijnierziekte behandelen, zal niet voorafgaande aan officiële accreditatie door o.a. NIV en NVE openbaar worden gemaakt. Reden hiervoor is dat deze richtlijn veel invloed kan hebben op de interne ziekenhuisprotocollen en we verwachten dat tijdens het accreditatieproces nog aanpassingen gedaan zullen worden.

Werkgroep

Een consensus werkgroep heeft aan de richtlijn gewerkt. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr. A.R.M.M. Hermus (voorzitter), Internist-endocrinoloog, Radboudumc
 • N.T.M. van der Meij (secretaris), verpleegkundig specialist, UMC Utrecht
 • Dr. P.M.J. Zelissen, internist-endocrinoloog, UMC Utrecht
 • Dr. L.C.C.J. van der Plas-Smans, internist-endocrinoloog, UMC Utrecht
 • Dr. N. Stikkelbroeck, internist-endocrinoloog, Radboudumc
 • M. Kerstens, verpleegkundig specialist, Radboudumc
 • Dr. E.F.C. van Rossum, internist-endocrinoloog, Erasmus MC
 • Dr. R.A. Feelders, internist-endocrinoloog, Erasmus MC
 • Prof. dr. A.M. Pereira, internist-endocrinoloog, LUMC
 • Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, internist-endocrinoloog, UMCG
 • Dr. A.A.M. Franken, internist-endocrinoloog, Isala klinieken
 • Dr. M.E. Sanson-van Praag, internist-endocrinoloog, Meander Medisch Centrum
 • Dr. J.P.H. van Wijk, internist-endocrinoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Dr. M. de Fost, internist-endocrinoloog, Waterlandziekenhuis
 • T. Westerbeke, Bijniervereniging NVACP
 • M. Marks-de Korver, Bijniervereniging NVACP
 • J.G. Beun, coördinator BijnierNET
 • A. Noordzij, secretaris BijnierNET