Home » Over BijnierNET » Bestuur BijnierNET » Johan G. Beun

Coördinator Johan G. Beun

Johan is vanaf het prille begin (2012) betrokken bij de oprichting van BijnierNET in de rol van kwartiermaker. Op dit moment (2015) is Johan de coördinator van BijnierNET.

Johan is van oorsprong consultant in de agrarische sector in Afrika en het Midden Oosten in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Begin jaren negentig is Johan “omgeschoold” tot bedrijfskundige en heeft daarna veel bestuurlijk werk mogen verrichten in de zorg. Processen/projecten als de vorming van WOCZ, het bestuur van de NPCF, ParkinsonPas (Leiden e.o.), ZorgPas (Amersfoort e.o.), het Millennium Commitee Zorg, IPZorg en later NICTIZ waren zaken waar hij bestuurlijk aan heeft kunnen bijdragen.

Johan is één van de oprichters (1988) van de Bijniervereniging NVACP en oud voorzitter (1989/1997).

Johan heeft mede vorm kunnen geven aan onderzoek door en voor de bijnierpatienten dankzij zijn rol als voorzitter van het Bijnierfonds (2000/heden).

Johan is adviseur van het ‘Radboud Adrenal Centre’ (RAC).

In de afgelopen jaren heeft hij samen met Alida Noordzij en vele andere personen gewerkt aan de oprichting van het BijnierNET (december 2014). Het was mede dankzij de samenwerking met Alida en haar kennis van fondsenwerving dat we zoveel fondsen voor het BijnierNET konden verkrijgen.