Home » Nieuws » Leveringsproblemen cortisonacetaat tabletten 5 mg

Leveringsproblemen cortisonacetaat tabletten 5 mg

Zijn er problemen met de levering van cortisonacetaat 5 mg tabletten Teva, meld u dan bij BijnierNET!

Op donderdag 26 juni jl ontving BijnierNET het signaal dat patiënten geen cortisonacetaat konden verkrijgen via de openbare apotheek. Op 27 juni 2024 meldt de website van Farmanco onderstaand bericht voor cortisonacetaat tabletten 5 mg van Pharmachemie B.V. vanwege productieproblemen.  Beschikbaarheid wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2024.

Printscreen website Farmanco 2 juli 2024

Alleen in overleg met de behandelend endocrinoloog (voorschrijver) kan worden gewisseld van medicijn. Mensen die voor een bijnieraandoening worden gesubstitueerd met cortisonacetaat kunnen meestal overgaan op hydrocortison. Echter, uitsluitend in overleg met de behandelaar.

Op basis van registraties lijkt het dat ongeveer 300 tot 400 mensen in Nederland cortisonacetaat gebruiken. Er is een langdurig tekort gemeld van de 5 mg tabletten, terwijl de tabletten van 25 mg sinds het twee kwartaal van 2024 uit de handel zijn genomen.

Voorschrijvers en apothekers zoeken naar oplossingen, maar die zijn niet voor alle patiënten geschikt, terwijl sommige patiënten voor nog minder dan twee weken cortisonacetaat in huis hebben. We zoeken daarom in samenwerking met diverse partijen naar een passende oplossing.

Patiënten, voorschrijvers, apothekers die samen geen oplossing kunnen vinden, worden uitgenodigd zich per omgaande te melden bij BijnierNET. We proberen met hulp van de overheid en marktpartijen een oplossing te vinden. Blijf dit dossier volgen op de site van BijnierNET.