Home » Dossier » Dossier: Plenadren

Dossier: Plenadren

Vrijdag 1 september 2023

Op maandag 28 augustus 2023 heeft Farmanco de status over het medicijn Plenadren 5 mg tablet gewijzigd op de website. Er is een tekort gemeld vanwege productieproblemen. Dit betekent dat er leveringsproblemen zijn voor de tabletten van 20mg en 5 mg.

Printscreen website Farmanco 01092023

Op Farmanco wordt informatie gegeven over de mogelijkheid deze tabletten te importeren met een instructie. Er is ook een levertijd gecommuniceerd.

Printscreen Farmanco d.d. 1 september 2023

Wat deze informatie nu precies betekent door de behandelaar, de apotheker en voor de patiënt, gaan we uitzoeken. Mocht de patiënt onverhoopt te weinig medicatie op voorraad hebben en kan de apotheker niet helpen, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. De patiënt neemt contact op met zijn behandelaar om over een alternatief product samen te beslissen. Plenadren is een product met vertraagde afgifte. Er is voldoende medicatie hydrocortison met directe afgifte te leveren via de bekende routes. Het advies is om het wisselen van product uitsluitend na overleg tussen de behandelend arts en de patiënt te doen.
  2. De patiënt mailt naar info@bijniernet.nl en dan proberen we mee te denken over een oplossing.

Heeft u andere informatie, dan hierboven geschetst, wilt u ons dan informeren via info@bijniernet.nl?


Vrijdag 11 augustus 2023

Op donderdag 10 augustus 2023 heeft Farmanco de status over het medicijn Plenadren 20 mg bijgewerkt op de website van deze organisatie.

De tablet 20 mg Plenadren wordt nog altijd niet geleverd vanwege een productieprobleem, volgens de producent Takeda Nederland Bv. In Nederland is geen product met dezelfde samenstelling verkrijgbaar. In juli 2023 was de verwachting dat de medicijnen weer in week 30 (24-30 juli) beschikbaar zouden zijn, maar op de Farmanco staat op dit moment (11-08-2023) dat het onbekend is wanneer de medicijnen weer verkrijgbaar zijn.

Patiënten ontvangen als alternatief van de apotheker tabletten Plenadren van 5 mg. Het behandeladvies is om deze medicijnen in een keer in te nemen op hetzelfde moment dat de patiënt de 20 mg tablet Plenadren gewend was in te nemen.

Het gebruik van 5 mg tabletten neemt toe vanwege een populatie van enige honderden gebruikers van Plenadren. De voorraad van deze 5 mg tabletten slinkt vanwege dit verhoogde gebruik.

Het advies is om de voorraad medicijnen thuis goed in de gaten te houden.
De patiënt wordt geadviseerd om minimaal twee weken van tevoren met de apotheker contact op te nemen zodat óf de apotheker op zoek kan gaan naar een passende oplossing óf de medisch specialist een alternatief kan voorschrijven. Het wisselen van type hydrocortison medicatie is niet wenselijk en soms kan het tóch niet anders.

BijnierNET heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verzocht om hulp om mogelijke tijdelijke parallel import toe te staan. Vooralsnog lijkt het een probleem te zijn dat niet is op te lossen .

Plenadren vervangen door het medicijn Efmody is niet aan te raden; Efmody is ontwikkeld voor de behandeling van mensen met AGS ouder dan 12 jaar en die geen of onvoldoende 21 -hydroxylase enzym hebben.

Heeft u andere informatie ontvangen van uw behandelaar of apotheker, wilt u het dan laten weten via info@bijniernet.nl?


Woensdag 20 juli 2023

Op dit moment (20-07-2023) is het niet duidelijk wanneer Plenadren 20 mg weer voldoende kan worden geleverd.

Onduidelijk is hoe lang nog gebruikers i.p.v. 20 mg Plenadren 4 x 5mg Plenadren dagelijks kunnen gebruiken als noodmaatregel.

Ook daar dreigen tekorten.

Vandaag (20/07/2023) was er bij BijnierNET een melding dat de levering van 5 mg tabletten in week 30 komt.

Het advies is om de voorraad Plenadren goed bij te houden en op tijd dat is 4-5 weken voor de laatste tablet wordt ingenomen
te bestellen bij de apotheek. Zij hebben dan meestal tijd genoeg het medicijn voor u beschikbaar te krijgen.

Mocht er onvoorzien niet op tijd worden geleverd overleg dan op tijd met uw specialist wat u het beste kunt gaan doen als alternatief voor Plenadren.

Bestel uw medicijnen op tijd bij uw apotheek


Donderdag 6 juli 2023

De datum waarop Plenadren 20 mg (Takeda) weer beschikbaar is, is niet bekend. Het behandeladvies is 4 tabletten van 5 mg Plenadren in één keer in te nemen in de ochtend op hetzelfde moment dat de patiënt de 20mg tablet innam. Dit zou in principe resulteren in dezelfde plasmaconcentraties van hydrocortison (in de bloed).

Heeft u andere informatie ontvangen, laat het dan weten door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl. Heeft u andere instructies gekregen, neem dan altijd contact op met uw behandelend endocrinoloog.


Dinsdag 27 juni 2023

Voor de tablet van 20 mg Plenadren is een vertraging in de productie van minimaal twee weken. Wanneer de tabletten weer beschikbaar zijn is nog niet bekend. De tabletten van 5 mg zijn wel leverbaar.
Takeda heeft per mail het tekort gemeld op 26 juni 2023. Op de website van Farmanco staat nog geen melding.

Zodra de leverdatum aan de groothandel bekend is, wordt dit dossier bijgewerkt.

Dinsdag 3 september 2019


Voor het gebruik van Plenadren 5mg en 20 mg tabletten is met ingang van 1 april 2019 de terugbetaalregeling van kracht. Dit betekent dat patiënten hun eigen bijdrage voor dit medicijn kunnen declareren bij TBR Nederland. De apotheker kan dit niet voor de patient doen. Informatie over online declareren. Er is een formulier beschikbaar voor de declaratie.

Meer informatie over Plenadren is opgenomen in het verdiepingsartikel over dit medicijn.

2 januari 2019


Sinds half 2018 is in Nederland Plenadren beschikbaar voor de behandeling van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Plenadren is een nieuw medicijn met hydrocortison. De hydrocortison in Plenadren wordt langzaam aan het lichaam afgegeven en daarom is één tablet per dag meestal voldoende. De prijs van Plenadren is aanzienlijk hoger dan die van de tot nu toe beschikbare tabletten/capsules hydrocortison (met onmiddellijke afgifte). Behandeling met de huidige tabletten hydrocortison kost ongeveer € 500 per jaar op basis van een dagdosering van 20 mg met tabletten van 5 mg. Behandeling met 1 tablet Plenadren van 20 mg per dag kost ruim € 4.000 per jaar.

Tot op heden werd Plenadren niet vergoed door de zorgverzekering. Patiënten moesten de behandeling met Plenadren dus vrijwel geheel zelf betalen.

Vanaf 1 januari 2019 is dit veranderd en bedraagt de bijbetaling door patiënten maximaal €250 per jaar. Dit bedrag wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Dus, deze €250 komt bovenop het standaard eigen risico van € 385,-/persoon, dat voor iedereen geldt.

U zult dus naar alle waarschijnlijkheid na de eerste bestelling van Plenadren van uw zorgverzekeraar een bericht krijgen dat uw eigen risico (€ 385) en de eigen bijdrage (€ 250) met de verzekerde worden verrekend tot een maximum van € 635,- . De rest van het jaar hoeft u dan geen betaling meer te doen, zoals het er nu uitziet. De zorgverzekering zal dan de resterende kosten voor Plenadren vergoeden.

De wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat er een therapeutische gelijke waarde is aangetoond van gebruik van Plenadren ten opzichte van gebruik van hydrocortison met directe afgifte.

Lees meer over Plenadren in het verdiepingsartikel.

Het voorschrijven van medicijnen gebeurt altijd op basis van een gesprek tussen de behandelend arts en de patiënt. Indien u vragen heeft over behandeling met Plenadren adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Dit bericht is opgesteld op basis van overleg tussen de besturen van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, BijnierNET en de Bijniervereniging NVACP.

Bronnen:

  1. medicijnkosten.nl
  2. Notitie van de wetenschappelijke raad van het Zorginstituut Nederland.