Home » Educatie » Ernstig ziek – en wat nu? – laatste nieuws

Ernstig ziek – en wat nu? – laatste nieuws

Aanstaande zaterdag is de eerstvolgende patiëntenbijeenkomst “Ernstig ziek – en wat nu?” op zaterdag 2 november a.s.

Laatste nieuws:

  • In totaal hebben zich bijna 70 mensen aangemeld. Dat is een prachtige opkomst! Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
  • Alle deelnemers hebben per mail een bevestiging ontvangen.
  • Theo Senden, arbeidsgeneeskundige en werkzaam voor het Radboudumc zal een inleiding verzorgen over het belang van werk, ook tijdens een moeilijke ziekteperiode. Hierdoor kan het programma doorgang vinden, zoals beloofd.
  • De eerste presentatie is al opgeleverd door een spreker. We zorgen dat uiterlijk maandag 4 november alle presentaties op deze website te vinden zijn voor mensen die verhinderd zijn.
  • Een inhoudelijk bespreking over de presentatie van de ziekenhuisapotheker Paul de Klaver heeft plaatsgevonden.
  • Helaas is de vrijwilliger van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) verhinderd.
  • Afspraken zijn gemaakt met de vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP en de Nederlandse Hypofyse Stichting.
  • De deelnemerslijsten en badges zijn gereed.

Kortom:

Wij, het team van BijnierNET en het Máxima mc, kunnen de deelnemers ontvangen en zijn er klaar voor.