Home » Nieuws » Initiatief standaardisatie bijniermedicatie Isala

Initiatief standaardisatie bijniermedicatie Isala

Ace Pharmaceuticals heeft op verzoek van BijnierNET een portfolio voor bijniermedicatie ontwikkeld. De reden daarvoor was wisselende beschikbaarheid van bijniermedicatie en dientengevolge frequente wisselingen van merk en leverancier. Voor substitutietherapie is dit zeer ongewenst. Het gaf veel onrust bij patiënten, de naasten en de apothekersassistenten.

Momenteel is alleen de (witte) hydrocortison 20 mg tablet geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en worden de andere, de meest voorgeschreven en gebruikte sterkten als doorgeleverde apotheekbereiding op de markt gebracht. Er zijn geen farmacotherapeutisch equivalente producten beschikbaar. De gekleurde tabletten komen allemaal voor vergoeding in aanmerking.

Het portfolio bijniermedicatie bestaat uit:

  1. gekleurde, gecoate tabletten hydrocortison van 1, 3, 5 en 10 mg (Acecort®) en een combinatieblisterverpakking van 10-5-5 mg. Voorlopig geleverd als doorgeleverde bereiding totdat het als geregistreerd product beschikbaar is.
  2. fludrocortison 31,25 en 62,5 microgram. Voorlopig geleverd als doorgeleverde bereiding totdat het als geregistreerd product beschikbaar is.
  3. dehydroepiandrosteron (DHEA) 25 mg. Vanaf januari 2020 beschikbaar als doorgeleverde bereiding.
  4. Di-Adreson®-F aquosum 25 mg poeder voor oplossing voor injectie. Beschikbaar als geregistreerd product (Meer info: Bijlage 10, Stressinstructies bij poliklinische ingrepen en operaties, Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen).

Ace Pharmaceuticals garandeert:

De Isala apotheek is op verzoek van BijnierNET en ondersteund door de Isala endocrinologen overgegaan op de bijniermedicatie van Ace Pharmaceuticals. Zij hebben de apotheken in de regio ook gevraagd om over te gaan om de continuïteit voor de patiënten te waarborgen.

Voorschrijvers en apothekers die aanvullende informatie wensen kunnen contact zoeken met Ace Pharmaceuticals via info@aceapotheek.nl.

Internisten-endocrinologen die collegiaal overleg wensen kunnen zich per mail wenden tot Anton Franken, internist-endocrinoloog en adviseur. 

Patiënten die meer informatie wensen worden geadviseerd contact op te nemen met hun behandelend internist-endocrinoloog.