Home » Nieuws » Training apothekersassistenten

Training apothekersassistenten

Donderdag 24 oktober 2019 heeft BijnierNET een korte training verzorgd voor apothekersassistenten.

Tijdens deze training zijn de werkzaamheden van BijnierNET toegelicht en is uitgebreid stil gestaan bij de producten die gemaakt zijn om mensen met een bijnieraandoening en de zorgverleners te helpen. Specifiek voor deze doelgroep is langer stil gestaan bij de medicatie die over het algemeen in behandelingen wordt gebruikt. Het verschil tussen het gebruik van geneesmiddelen en substitutietherapie is toegelicht met een verwijzing naar de blog van Michiel Kerstens hierover.

Johan Beun heeft uitleg gegeven over bijnierschorsinsufficiëntie en wat er bij komt kijken voor patiënten met deze aandoening. Ook heeft hij de inhoud van zijn noodtasje toegelicht; het noodtasje dat veel mensen met een bijnieraandoening bij zich hebben.

We kijken terug om een leerzame bijeenkomst.