Home » Nieuws » Nieuw project: veilig medicatieproces

Nieuw project: veilig medicatieproces

BijnierNET is onlangs een nieuw project gestart om te proberen het hele medicatieproces voor mensen met o.a. een hypofyse- en bijnieraandoening te verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt met apothekers, producenten, artsen en patiënten over de medicatielevering en -bewaking. Het project heeft vooralsnog de werktitel: endo-apotheek. Op termijn wordt het gebruik van de Bijnier app onderdeel van het project.

De training aan apothekersassistenten was een activiteit in het kader van dit project.

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina.