Home » Nieuws » Verpleegkundige of verpleegkundig specialist?

Verpleegkundige of verpleegkundig specialist?

Grijp je kans!

Pierre Zelissen en Ad Hermus begeleiden op 3 september 2021 de laatste trainingsdag voor verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten over bijnier- en hypofyse-aandoeningen. Fris je kennis op met een compacte e-learning, boek “De hypofyse hapert” en een leerzame trainingsdag. Deze training is geaccrediteerd en wordt voor het laatste gegeven dit jaar. Kosten € 165.

Deelnemers waren over de twee voorgaande trainingen dit jaar op 23 april (blog) en 18 juni 2021 heel enthousiast.

De noodzaak voor meer kennis en extra vaardigheden bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werd bevestigd door de resultaten van de nulmeting die BijnierNET in 2016 heeft gepubliceerd. In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een niet functionerende hypofyse, beschreven. Daarnaast zijn ook kwaliteitscriteria opgenomen en één daarvan is dat een verpleegkundige werkzaam op de polikliniek endocrinologie, deze training heeft gevolgd. Een lijst van ziekenhuizen, die dit hebben gerealiseerd, is te vinden op de webpagina klinisch netwerk Bijnier op de site van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. 

Meer informatie en inschrijven.