Home » samenvatting

Tag: samenvatting

Samenvatting Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Samenvatting Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen worden de knelpunten, die voort zijn gekomen uit de knelpuntenanalyse onder zorgvragers en zorgverleners, met behulp van uitgangs- en deelvragen in verschillende ziektespecifieke en generieke (ziekte- overstijgende) modules uitgewerkt. In de ziektespecifieke modules worden knelpunten uitgewerkt behorende bij één specifieke bijnieraandoening. In de generieke modules worden knelpunten uitgewerkt die …

Lees meer