Home » Nieuws » Ambulancezorg app

Ambulancezorg app

Printscreen van de ambulancezorg app

Professionals op de ambulance werken in acute situaties aan de hand van protocollen. De protocollen voor reguliere, hoogcomplexe ambulancezorg zijn vastgelegd in het Landelijk Protocol Ambulancezorg 9 (LPA 9). Vanaf mei 2023 zijn vernieuwde protocollen beschikbaar in de nieuwe Ambulancezorg-app. Ook het protocol voor de hulp aan mensen met bijnierschorsinsufficiëntie is bijgesteld.

Bijnierschorsinsufficiëntie

Voor de acute zorg voor mensen die afhankelijk zijn van substitutietherapie met hydrocortison is een behandelprotocol opgesteld. Ook deze is te vinden in de app onder de diagnose bijnierschorsinsufficiëntie, snel te vinden door ‘bijnier’ in de zoekfunctie in te typen. De app biedt vervolgens de mogelijkheid om dit protocol in de favorieten te zetten.

Printscreen Bijnierschorsinsufficiëntie

De ambulanceprofessionals zien als eerste de symptomen die horen bij een bijniercrisis, vaak een Addisonse crise genoemd.

Het protocol heeft een tabblad waarin als eerste stap staat dat de patiënt de eigen medicatie met afgesproken dosering Solu-cortef ® dient te krijgen. Bij het medicijn hydrocortison staat een pijltje naar extra informatie hierover. Het protocol zegt verder dat na het toedienen van de noodinjectie de patiënt of de ambulanceprofessional  in overleg treedt met de behandelaar om te bepalen wat de volgende stap is. Dit is afhankelijk van de situatie en de patiënt. Zelfmanagement is een essentieel onderdeel van de behandeling en het is belangrijke informatie bij het onderzoek ter plaatse.

Is er sprake van matige tot ernstige stress, dan geeft het protocol de instructie om te zorgen dat de patiënt zijn eigen medicatie neem conform het stressschema. De app biedt de mogelijkheid om dit materiaal van BijnierNET in te zien.
Ook deze stap eindigt weer met de instructie dat de patiënt of de ambulanceprofessional in overleg moet treden met de behandelaar om te bepalen wat de volgende stap is.

Het is een mooie vooruitgang dat de procollen voor acute zorg overzichtelijk in een app zijn samengebracht. Ambulancezorg Nederland verdient hiervoor een groot compliment.

Een verbeterpunt

De afgelopen jaren heeft BijnierNET er hard aan gewerkt om zowel nationaal als internationaal te werken naar eenduidige noodkaartjes. De noodkaartjes geven aan dat desbetreffende persoon afhankelijk is van hydrocortion. Deze noodkaartjes zijn inmiddels in ruim 20 talen talen verschenen. Voor de herkenbaarheid van een patient met deze zeldzame zorgbehoefte is het heel erg belangrijk. Zeker wanneer iedere seconde telt. BijnierNET wenste dat een afbeelding van een noodkaartje in de Ambulancezorg app zou zijn terug te vinden. In het vakblad V&VN Ambulancezorg, jaargang 42 (september 2021) is immers over de sos-materialen een publicatie opgenomen, inclusief de bedoelde afbeelding [zie noodkaartje]. Na overleg met AZN ontvingen wij het bericht dat de noodkaart alsnog wordt opgenomen in de App.

Zo kan er altijd weer iets beter in de informatievoorziening!