Home » Nieuws » Verbeteren afspraken over ‘niet wisselen’ van medicijnen

Verbeteren afspraken over ‘niet wisselen’ van medicijnen

In de tweede helft van 2022 hebben samenwerkende beroepsorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland i.s.m. de Patiëntenfederatie Nederland een Leidraad gepubliceerd met werkafspraken over verstandig en veilig wisselen van medicatie. Medicijnen staat op een groene, oranje of rode lijst met bijbehorende afspraken over wisselen. Een van de werkafspraken is ook een evaluatie na het eerste jaar (werkafspraak 14). BijnierNET heeft daarom kenbaar gemaakt opnieuw in gesprek te willen over de juiste opname van hydrocortison op de rode lijst.

De leidraad beschrijft grofweg drie categorieën van medicijnen:

  • Rood: in principe niet wisselen, tenzij…….
  • Oranje: alleen wisselen onder voorwaarden
  • Groen: er kan gewisseld worden tenzij er sprake is van individuele persoonlijke factoren. De arts schrijft van MN (medische noodzaak) op het recept.

BijnierNET wil graag het gesprek over hydrocortison en het belang van niet wisselen (van leverancier naar leverancier of van merk naar merk) aangaan om de volgende reden.
Voor mensen die vanwege substitutietherapie dagelijks gebruik maken van hydrocortison gaat het erom dat de dosering niet te laag moet worden. Mensen nemen een of meermaals per dag een tablet hydrocortison, om het natuurlijke proces na te bootsen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een potentieel levensbedreigende situatie van een bijniercrisis, met ernstige morbiditeit, ziekenhuisopname en zelfs mortaliteit. Hier is genoeg literatuur over gepubliceerd (zie bijv. tabel 3 in bijgevoegd artikel).

Wisselen van een leverancier of merk hydrocotison, bedoeld voor substitutietherapie vergroot het risico van een bijniercrisis en is daarom ongewenst.

Op de rode lijst, dus de lijst waarvoor geldt, in principe niet wisselen, staat een soortgelijk kritisch medicijn voor mensen met een schildklieraandoening. Dit is levothyroxine. Voor dit medicijn geldt dat de dosering sterk persoonsafhankelijk is en dus poliklinische begeleiding van de behandeld arts vereist. Daarom is dit medicijn op de rode lijst geplaatst. De argumentatie is vergelijkbaar als voor hydrocortison.

Via deze site houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen. BijnierNET gaat graag in gesprek met het bestuurlijk overleg van de Leidraad, waarin vertegenwoordigers van de samenwerkende beroepsorganisaties en de Patiëntenfederatie zitting hebben. De wens voor een gesprek is schriftelijk gedaan per brief d.d. 14 augustus 2023.

Heeft u vragen over het wisselen van medicatie of problemen naar aanleiding van het wisselen, neem dan contact op door uw vraag te stellen via info@bijniernet.nl.