Home » Projecten » Phenoxybenzamine Versus Doxazosin in PCC Patients (PRESCRIPT)

Phenoxybenzamine Versus Doxazosin in PCC Patients (PRESCRIPT)

Start- en einddatum:
December 2011 tot december 2017

Doel van het project:
Het vergelijken van het effect van behandeling met phenoxybenzamine of doxazosine voor de operatie, op de controle van de bloedstroom tijdens de operatie bij patiënten die chirurgische verwijdering van een feochromocytoom ondergaan.

Beschrijving:
Mensen die een operatie moeten ondergaan voor het verwijderen van een feochromocytoom moeten voor de operatie voorbereid worden met medicijnen om te voorkomen dat tijdens de operatie een ernstig verhoogde bloeddruk ontstaat. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de beste voorbereiding op deze operatie is. In dit onderzoek wordt gekeken of het medicijn doxazosine een beter effect heeft ten opzichte van phenoxybenzamine

Meer informatie bij: M.N. Kerstens: m.n.kerstens@umcg.nl of: 050-361 39 62 (stafsecretariaat endocrinologie UMCG)