Home » Projecten » Efficacy of Adjuvant Mitotane Treatment (ADIUVO)

Efficacy of Adjuvant Mitotane Treatment (ADIUVO)

Start- en einddatum: april 2008 tot december 2015, een internationale studie van Italië waar het Maxima medisch centrum in Eindhoven een onderdeel van is.

Doel van het project:
Nagaan of adjuvante behandeling met mitotaan effectief is om de ziektevrije periode bij patiënten met een bijnierschorscarcinoom met een laag tot gemiddeld hoog risico te verlengen na een verwijdering van het bijniercarcinoom en nagaan wat het effect is van behandeling met mitotaan op het optreden van bijwerkingen en de kwaliteit van leven.

Beschrijving:
Het bijnierschorscarcinoom is een zeldzame ziekte. Hierbij is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de bijnier. Mensen worden behandeld middels een operatie. Er zijn aanwijzingen dat extra behandeling met het geneesmiddel mitotaan effectief zou kunnen zijn bij het verkleinen van de kans op terugkeer van de ziekte na het verwijderen van het gezwel door een operatie. Mitotaan heeft echter bijwerkingen. Daarom moet het voordeel van de behandeling met mitotaan worden afgewogen tegen de bijwerkingen. Om dit te onderzoeken worden patiënten die behandeld zijn voor een bijnierschorscarcinoom met een laag tot gemiddeld hoog risico naast een operatie behandeld met een persoonlijk schema mitotaan. Vervolgens worden de patiënten vervolgd en wordt er gekeken hoe lang de ziektevrije periode is, hoe lang de overleving algemeen is en hoe de kwaliteit van leven is.

Meer informatie bij:
prof. Dr. Harm Haak, 040 – 888 63 00 (stafsecretariaat endocrinologie Maxima medisch centrum Eindhoven)