Home » Nieuws » Landelijke consensus over inname van hydrocortison ter voorkoming van een addisoncrisis

Landelijke consensus over inname van hydrocortison ter voorkoming van een addisoncrisis

De landelijke consensus over inname van hydrocortison ter voorkoming van een addisoncrisis is in concept gereed. Dit betekent dat overeenstemming is bereikt over de aanpassing in de dosis hydrocortison bij lichamelijke en/of geestelijke stresssituaties. De gemaakte afspraken over aanpassingen worden vastgelegd in een kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. Deze kwaliteitsstandaard, die ook over andere onderwerpen gaat, is nog niet gereed, maar gezien de grote vraag naar instructies wordt deze belangrijke informatie voor patiënten en hun naasten nu reeds beschikbaar gesteld.

<<Lees meer>>

2 reacties

  1. Josine van der Heyden zegt:

    Beste meneer/mevrouw,

    Ik vind het een prachtig initiatief. De bovenstaande tekst schrijft dat de adviezen al in te zien zijn maar het lukt me niet om de voorlopige consensus in te zien onder de link ‘lees meer’.

Reacties zijn gesloten.