Home » Educatie » Training – bijnierschorsinsufficiëntie » Een geslaagde dag (2x) – Training

Training voor verpleegkundigen over bijnierschorsinsufficientie

Verspreid over het land organiseert BijnierNET in samenwerking met een medisch centrum een training voor verpleegkundigen met het doel de kennis over de aandoening bijnierschorsinsufficiëntie op te frissen. Op 30 november is een groepje verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten getraind in het UMC Groningen. “Het was een succesvolle dag”, liet dr. Michiel Kerstens weten. “Deelnemers kwamen niet alleen uit de Noordelijke regio, maar waren ook werkzaam in Alkmaar en Amersfoort. Men was enthousiast en leergierig. Er werden ook veel praktijkervaringen uitgewisseld.  Iedereen heeft de eindtoets met goed gevolg afgelegd en daarmee was het een dubbel-geslaagde bijeenkomst!”

Het programma van de training

Het programma van de training bestaat uit twee delen. Voorafgaand aan de cursusdag studeert de deelnemer via e-learning.

Het programma van de dag is als volgt:

9:30 uur Introductie en kennismaking
9:45 uur Samenvatting / vragen modules e-learning
11:00 uur Pauze
11:20 uur Stressinstructies en ervaringsdeskundige
13:00 uur Lunchpauze
14:00 uur Noodinjectie
15:10 uur Begeleiding van patienten met een bijnieraandoening
15:50 uur Bijniervereniging NVACP
16:00 uur Kennistoets en afsluiting

De trainingsdag wordt afgesloten met een eindtoets. 

Casusbespreking met spuitinstructie

Kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen

In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is in de ziektespecifieke module Bijnierschorsinsufficiëntie is een set kwaliteitscriteria voor de zorg vastgelegd.  

  • Met medische centra, patiëntenorganisaties en de beroepsverenigingen is afgesproken dat een patient 24 uur per dag de mogelijkheid moet hebben om met de dienstdoende internist-/AIOS of verpleegkundige/ verpleegkundig specialist te overleggen.
  • Daarnaast is afgesproken dat een verpleegkundige of verpleegkundig specialist in een centrum aanwezig moet zijn die de door BijnierNET georganiseerde scholing op dit gebied gevolgd heeft.

Er is dus een noodzaak om de kennis over de stressinstructies, noodinjectie en een dreigende bijniercrisis op te frissen. 

Enthousiast geworden en aanmelden?

Informatieflyer

Download de informatieflyer

Inschrijven

Schrijf je hier in voor deze cursus

Mailing

Houd mij op de hoogte

Blogs

Eerder zijn blogs verschenen over de trainingsdag.

Blog van Alida Noordzij, ervaringskundige en bestuurder BijnierNET

 

 

Blog van Wendy Metsaers, deelnemer en verpleegkundige

Evaluatie

Elke training wordt geëvalueerd met de deelnemers. Zodra de resultaten binnen zijn, worden ze gepresenteerd op deze website. 

Snelzoeker

De SOS-producten en voorlichtingsmaterialen die tijdens trainingsdag worden besproken zijn te vinden op deze website en ook via de snelzoeker.


Deze webpagina is geschreven onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET naar aanleiding van een trainingsdag voor verpleegkundigen op 30 november 2018 in het UMC Groningen.