Home » Educatie » Training – bijnierschorsinsufficiëntie

Scholing over bijnierschorsinsufficiëntie voor verpleegkundigen

Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame bijnieraandoening die gecompliceerd kan worden door een bijniercrisis. Dit is een levensbedreigende situatie. Er is bij een bijniercrisis sprake van een tekort aan het hormoon cortisol. Als er niet goed wordt gehandeld door patiënt, naaste en/of zorgverlener kan de patiënt als gevolg van zo’n crisis overlijden. Door het uitvoeren van de stressinstructies kan dit worden voorkomen. In hoeverre patiënten bekend zijn hiermee en ernaar handelen is wisselend. Ook blijken de instructies in geval van een (dreigende) bijniercrisis te verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen. Daarom heeft BijnierNET uniforme stressinstructies vastgesteld. Deze zijn een onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen, waarin kwaliteitscriteria voor de zorg van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie in Nederland zijn geformuleerd. Zo is een belangrijk kwaliteitscriterium dat voor goede zorg aan patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie het ziekenhuis beschikt over een verpleegkundige die deze scholingsdag heeft gevolgd.

Download ook de informatieflyer over de scholing.

BijnierNET gaat het beheer van deze cursussen overdragen aan de LWEV en de NVE-Academy. BijnierNET kan nog niet aangeven wanneer er een nieuwe cursusdag komt.

De cursus behelst een centrale dag en een e-learning ter voorbereiding.


Doel en doelgroep

Het doel van deze scholing is het verbeteren van het kennisniveau van de zorgverleners over het ondersteunen van bijnierpatiënten. Hiermee wordt indirect het co-management van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie bij stresssituaties bevorderd (train the trainer programma).

 

Verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten endocrinologie behoren tot de doelgroep. Ook andere verpleegkundigen (b.v. diabetesverpleegkundigen, verpleegkundigen in de vasculaire geneeskunde, osteoporoseverpleegkundigen of afdelingsverpleegkundigen) en physician assistants die in hun ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor de zorg van patiënten met bijnierschorsinsuffciëntie zijn van harte welkom.

 

Vereist is een diploma tot verpleegkundige met geldige BIG-registratie.

Voor doktersassistenten is nog geen training beschikbaar. 

 
 

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers aan deze scholingsdag is minimaal 8 en maximaal 15.

Blog Wendy Metsaars
Blog Alida Noordzij
Verslag bijeenkomst november 2018 UMCG

 

“Vaker bijscholing op deze manier aanbieden. Laagdrempelig, goedkoop en kwalitatief zeer goed. Complimenten!”

Programma scholingsdag

9:30 uur Introductie en kennismaking
9:45 uur Samenvatting / vragen modules e-learning
11:00 uur Pauze
11:20 uur Stressinstructies en ervaringsdeskundige
13:00 uur Lunchpauze
14:00 uur Noodinjectie
15:10 uur Begeleiding van patienten met een bijnieraandoening
15:50 uur Bijniervereniging NVACP
16:00 uur Kennistoets en afsluiting

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt een voorbereiding verwacht. Vier modules e-learning worden u na inschrijving voor de scholing gratis beschikbaar gesteld. U ontvangt deze ongeveer drie weken voor de trainingsdag, mits u de kosten heeft voldaan. De modules gaan over de bijnier, de bijnieraandoening bijnierschorsinsufficiëntie en de bijniercrisis. De voorbereiding kost enkele uren.

Kosten

De kosten voor de scholingsdag zijn € 100 (inclusief modules, koffie, thee en lunch).

Na inschrijving via de website  verzoeken we u om €100,00  over te maken op de bankrekening van Stichting BijnierNET Apeldoorn  IBAN: NL72 RABO 0301 1898 70 o.v.v. naam van de scholing en uw geboortedatum. Zodra het bedrag is bijgeschreven ontvangt een bericht van ons.

Vragen?

Uw vragen kunt u stellen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Annulering

Annuleren kan kosteloos tot twee weken voor aanvang van de scholingsdag.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN-kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en bij het Verpleegkundig Specialisten Register.

Voor verpleegkundig specialisten is voor vijf punten accreditatie toegekend (6 november 2018). We verwachten binnenkort een antwoord over de accreditatiepunten voor verpleegkundigen. 

Toetsing

De scholingsdag eindigt met een toets.

Certificaat

Na afloop van de scholingsdag ontvangt u binnen twee weken per email een certificaat.

Samenwerking

BijnierNET werkt samen met de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen om deze scholing optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van de verpleegkundigen. De scholing is ontwikkeld in samenwerking met afdelingen Endocrinologie van acht UMC’s en andere ziekenhuizen.