Home » Basisteksten over bijnieraandoeningen » Adrenogenitaal syndroom (AGS) » Ouders van een basisschoolkind met AGS – themapagina

Themapagina: Ouders van een kind met AGS in de basisschoolleeftijd

Op deze pagina is informatie verzameld over de zorg van een kind met Adrenogenitaal Syndroom (AGS) in de leeftijd van de basisschool. Deze informatie is bedoeld voor ouders en andere familieleden en ook voor zorgverleners. Bijvoorbeeld voor een huisarts, die mogelijk maar een keer een kind in de praktijk krijgt met deze zeldzame bijnieraandoening. De informatie kan ouders en zorgverleners helpen om samen zorg te dragen voor het kind.

De informatie op deze pagina kan ouders ook helpen om mensen in hun omgeving uit te leggen wat hun kind heeft. Denk aan de opa’s en oma’s, de juf op de basisschool of de trainer van de sportvereniging. Maak er dus gebruik van; daar is het voor bedoeld.

De informatie is ingedeeld in drie categorieën:

  • belangrijk om te weten
  • handig om te weten
  • verder lezen om meer te weten

Als u informatie mist op deze pagina, schroom dan niet een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.

Belangrijk om te weten

Handig om te weten


Belangrijke informatie in de hand met een handvol iconen

Zet de smartphone in om snel bij informatie te kunnen en om te zorgen dat op tijd de pilletjes worden ingenomen.

Verder lezen om meer te weten

De bijnieren nader uitgelegd


WGBO Kinderrechten op de website jadokterneedokter.nl

De Bijniervereniging NVACP behartigt de belangen van mensen met een bijnieraandoening. De vereniging kan u in contact brengen met andere ouders van een kind met AGS. De website en het magazine bieden ervaringen van lotgenoten.