Home » Medisch » Proefschriften » Proefschrift Sean Roerink – Long-term impact of endocrine tumors

Robert van Grinsven fotografie www.robertvangrinsven.nl

Proefschrift Sean Roerink – Long-term impact of endocrine tumors

Robert van Grinsven fotografie www.robertvangrinsven.nl

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op maandag 28 oktober 2019 om 10:30 uur.

Sean Roerink schreef een blog in het kader van zijn onderzoek gepubliceerd op 17 augustus 2017.

Long-term impact of endocrine tumors - Sean Roerink