Home » Medisch » Proefschrift Sabine Käyser – Primary Aldosteronism in General practice: Organ Damage, Epidemiology and treatment

Proefschrift Sabine Käyser – Primary Aldosteronism in General practice: Organ Damage, Epidemiology and treatment

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 6 november 2018 om 14.30 uur.

Publiekssamenvatting

Proefschrift_PAGODE_Sabine Käyser_2018