Home » Medisch » Proefschrift Manon Engels – Congenital adrenal hyperplasia: about causes and consequences

Proefschrift Manon Engels – Congenital adrenal hyperplasia: about causes and consequences

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen
in het openbaar te verdedigen op dinsdag 18 december 2018 om 16.30 uur.

<<Proefschrift, gehele tekst>>