Home » Medisch » Proefschrift Christiaan Mooij – Cardiovascular risk and steroid metabolism in congenital adrenal hyperplasia

Proefschrift Christiaan Mooij – Cardiovascular risk and steroid metabolism in congenital adrenal hyperplasia

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen
in het openbaar te verdedigen op vrijdag 12 oktober 2018 om 12.30 uur.

Christiaan Mooij schreef een blog, gepubliceerd op 17 januari 2019, over zijn onderzoek.

Proefschrift Christiaan Mooij