Home » Medisch » Proefschriften » Proefschrift Eduard Buitenwerf – Adrenal tumors: optimization of diagnostic strategies and patient management

Proefschrift Eduard Buitenwerf – Adrenal tumors: optimization of diagnostic strategies and patient management

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de rector magnificus prof. dr. E. Sterken en volgens besluit van het College voor Promoties.

De openbare verdediging heeft plaatsgevonden op woensdag 9 oktober 2019 om 16:15 uur.

Het proefschrift is gedeeltelijk na te lezen op de website van Rijksuniversiteit Groningen.