Home » Uitgelicht » Attentieregel in het huisarts informatie systeem (HIS) voor de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost.

Attentieregel in het huisarts informatie systeem (HIS) voor de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost.

instuctie-attentieregelMensen met een bijnieraandoening lopen vaak onnodig gevaar bij een ontregeling, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Bijniervereniging NVACP uitgevoerd. Is een patiënt afhankelijk van cortison en dreigt een Addison-crisis? Dan moet iemand in de omgeving snel en effectief het gevaar verminderen door een cortisol noodinjectie toe te passen, bijvoorbeeld Solu-Cortef. Daarom is het belangrijk ervaring te hebben met het juiste gebruik van de noodinjectie. De bijnierpatiënt en zijn mantelzorger kunnen hiervoor een spuitinstructie krijgen.

De patiënt is zelf  in het bezit van de juiste instructies. Deze instructies komen aan de orde in het gesprek met de huisarts. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (=NHG) en de eerstelijns organisatie INEEN (vanaf 1 januari 2014 vormen de LOK, LVG en VHN samen INEEN) willen zich er voor inspannen dat ook de huisarts beschikt over de meest recente behandelinstructies.

Het NHG en de Bijniervereniging NVACP hebben onderstaand ‘ontregelingskaartje’ opgesteld voor huisarts en de bijnierpatiënt. De Bijniervereniging NVACP adviseert deze brief mee te nemen naar het spreekuur van de huisarts. De huisarts kan onderstaande tekst in de attentieregel van het HIS (=Huisarts Informatie Systeem) opnemen, en er voor zorgen dat dit ook gebeurt in het informatiesysteem van de huisartsenpost.

Download: instuctie-attentieregel (pdf)