Home » Dossier » Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Noodinjectie

Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Noodinjectie


maandag 18 april 2017 (17:00 uur)

De afgelopen weken is regelmatig contact geweest met het kantoor van BENU apotheken, gevestigd te Maarssen. Veel signalen die wij ontvingen kwamen voort uit diverse apotheken uit deze keten.
BijnierNET heeft een informatieve flyer geschreven op basis van deze contacten voor apothekers. Deze is te vinden op deze website.
Daarnaast zijn alle BENU-apothekers per nieuwsbrief op 18 april 2017 geïnformeerd over de leveringsafspraken van Solu-Cortef Act-O-Vial voor mensen met een bijnieraandoening.
Met het kantoor van BENU is afgesproken dat signalen blijvend worden uitgewisseld en er eventueel aanvullende acties worden uitgezet.

Advies van BijnierNET:
Ondervindt u problemen bij de aflevering van de noodinjectie, toon dan dit bericht aan de apotheker. De apotheker kan is via de mail geïnformeerd door het kantoor van BENU.

Een noodinjectie bestaat uit een flesje Solu-Cortef Act-O-Vial, één spuit, één dikke naald en één dunne naald.

Op basis van de (concept) Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is het belangrijk dat u minimaal een noodinjectie in huis heeft respectievelijk bij u heeft.
Er zijn thans (=april 2017) GEEN leveringsproblemen met Solu-Cortef Act-O-Vial.


maandag 3 april 2017 (10:00 uur)

Er blijven signalen binnenkomen dat de Solu-Cortef Act-O-Vial injectiepoeder flacon 100 mg niet leverbaar is om uiteenlopende redenen.

De genoemde redenen zijn volgens melders: “economische redenen vanuit de fabrikant, een afgekeurde charge, geen grondstof, te weinig patiënten die het middel gebruiken, ongeveer 25 weken uit roulatie”.

We zoeken de signalen uit, voor zover patiënten met ons contact hebben opgenomen.

Geen van genoemde redenen is immers correct. Er is geen leveringsprobleem.

Advies van BijnierNET:

Ga wederom in gesprek met uw apotheker met de (concept) Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en deze webpagina in de hand. Het is beleid conform de stressinstructies dat patiënten geadviseerd wordt een noodinjectie in huis te hebben.


vrijdag 24 maart (10:00 uur)

Telefonische vraag leverde de informatie op dat van het alternatieve product Solu-Cortef injectiepoeder flacon 100 mg van Pfizer voldoende beschikbaar is, zoals op de website van Farmanco is vermeld. Er is geen reden om dit product niet af te leveren aan patiënten, die conform de stressinstructies van zorgverleners adviseren een noodinjectie in huis te hebben.  


donderdag 23 maart 2017 (13:00 uur)

BijnierNET vraagt aandacht bij betrokkenen voor deze problematiek door een bericht op de Facebook-pagina te plaatsen.

Mensen die soortgelijke ervaringen hebben worden gevraagd informatie te zenden naar info@bijniernet.nl.

 


donderdag 23 maart 2017 (12:00 uur)

BijnierNET constateert een probleem op het punt van de kwaliteit van de farmaceutische zorg. In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is beschreven als ‘goede zorg’ dat patiënten die van hydrocortison afhankelijk zijn een noodinjectie bij zich moeten hebben en mee moeten nemen op vakantie.

Voor genoemde patiënt is dat tot week 38 niet mogelijk en de vraag is voor hoeveel mensen dit nog meer geldt.


donderdag 23 maart 2017 (10:00 uur)

Printscreen 23 maart 2017

Controle wijst uit dat op de website van Farmanco (www.farmanco.knmp.nl) een melding is geplaatst. Er is een alternatief medicament beschikbaar.

Uit telefonisch contact met het bedrijf Pfizer blijkt dat voldoende ampullen voor de noodinjectie beschikbaar zijn en direct uit te leveren.

 

 

 

 

 


woensdag 22 maart 2017

Bijniervereniging NVACP ontvangt het signaal van een patiënt die geen noodinjectie geleverd krijgt. Zij gebruikt hydrocortison van het bedrijf TEVA / PharmaChemie (Haarlem). De apotheker levert geen alternatief en de patient meldt zich bezorgd bij de Telefoondienst van de vereniging.