Home » Medisch » eHealth-monitor geeft bemoedigend beeld

eHealth-monitor geeft bemoedigend beeld

Schermafbeelding 2015-10-09 om 12.44.39
Screenafdruk van infografic over eHealth

BijnierNET volgt de ontwikkelen van digitale zorg (eHealth) op de voet. Uit de op 8 oktober verschenen eHealth-monitor blijkt dat de ontwikkelingen langzaam gaan maar dat er wel degelijk stapjes worden gezet. Dat is bemoedigend want de patiënten verwachten voordelen van digitale zorg die naadloos aansluiten aan bij de knelpunten die BIjnierNET heeft vastgesteld in de zorg voor mensen met een bijnierziekte. Een betere steun in de rug kunnen we niet voorstellen!

De resultaten van de eHealth-monitor zijn samengevat in een infografic voor wie snel kennis wil nemen van de resultaten van de monitor. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp kunt u het rapport “Tussen vonk en vlam”  raadplegen. Verwijzingen naar beide documenten vindt u onderaan de pagina op de site van Nictiz. De eHealth monitor wordt op initiatief van minister Schippers uitgevoerd door Nictiz en het Nivel. BijnierNET duikt in het uitgebreide rapport om de resultaten gedegen tot ons te nemen en de goede vervolgstappen kunnen zetten binnen het project Zorg voor Zeldzaam, deel 3.