Home » Medisch » Proefschriften » Proefschrift Daniëlle van den Berg – The role of aldosterone and mineralocorticoid receptor antagonists in cardiovascular damage

Proefschrift Daniëlle van den Berg – The role of aldosterone and mineralocorticoid receptor antagonists in cardiovascular damage

Voorkant van het proefschrift

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 januari 2019 om 12.30 uur precies

proefschrift Daniëlle van den Berg Aldosteron receptoren