Home » Nieuws » Enquête gesloten: arbeid en een endocriene aandoening

Enquête gesloten: arbeid en een endocriene aandoening

 

De enquête is gesloten. In totaal zijn 1201 (!) vragenlijsten geretourneerd (bericht bijgewerkt op 6 januari 2020).


De arbeidsdeelname van mensen met een endocriene aandoening lijkt na recente raadpleging van de achterban van de Bijniervereniging NVACP heel laag. Naar schatting heeft tussen de 45-60% van de mensen een betaalde baan en bijna 35-40% geeft aan ooit, eerder hun baan te zijn verloren door de ziekte. Dit is zorgwekkend.

Bijniervereniging NVACP, Nederlandse Hypofyse Stichting, Radboudumc afdeling endocrinologie, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en BijnierNET mogen gezamenlijk een projectaanvraag doen bij ZonMw. Het thema is ‘Arbeid en chronisch ziek’. Voor de nadere onderbouwing van het project hebben wij uw hulp nodig. Wilt u een aantal vragen beantwoorden? Met de enquête vragen wij u informatie te verstrekken over uw huidige situatie.

De leden en donateurs van de Bijniervereniging NVACP en de Nederlandse Hypofyse Stichting hebben deze uitnodiging al persoonlijk ontvangen via een mailing. Wij verzoeken hen dan ook voor het beantwoorden de eerder verstrekte link te gebruiken en de enquête slechts éénmaal in te vullen.

De enquête vindt u onder deze link naar de enquête. De enquête wordt anoniem verwerkt.  U kunt uw naam en e-mailadres invullen wanneer u wilt meedoen aan een activiteit in het project. De antwoorden en de contactgegevens zijn gescheiden van elkaar.

Om uw antwoorden te kunnen gebruiken voor de aanvraag, hebben wij deze nodig voor 5 januari 2020.

Heeft u vragen over de enquête dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar info@bijniernet.nl