Home » Dossier » Dossier: Plenadren

Dossier: Plenadren

Dinsdag 3 september 2019


Voor het gebruik van Plenadren 5mg en 20 mg tabletten is met ingang van 1 april 2019 de terugbetaalregeling van kracht. Dit betekent dat patiënten hun eigen bijdrage voor dit medicijn kunnen declareren bij TBR Nederland. De apotheker kan dit niet voor de patient doen. Informatie over online declareren. Er is een formulier beschikbaar voor de declaratie.

Meer informatie over Plenadren is opgenomen in het verdiepingsartikel over dit medicijn.

2 januari 2019


Sinds half 2018 is in Nederland Plenadren beschikbaar voor de behandeling van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Plenadren is een nieuw medicijn met hydrocortison. De hydrocortison in Plenadren wordt langzaam aan het lichaam afgegeven en daarom is één tablet per dag meestal voldoende. De prijs van Plenadren is aanzienlijk hoger dan die van de tot nu toe beschikbare tabletten/capsules hydrocortison (met onmiddellijke afgifte). Behandeling met de huidige tabletten hydrocortison kost ongeveer € 500 per jaar op basis van een dagdosering van 20 mg met tabletten van 5 mg. Behandeling met 1 tablet Plenadren van 20 mg per dag kost ruim € 4.000 per jaar.

Tot op heden werd Plenadren niet vergoed door de zorgverzekering. Patiënten moesten de behandeling met Plenadren dus vrijwel geheel zelf betalen.

Vanaf 1 januari 2019 is dit veranderd en bedraagt de bijbetaling door patiënten maximaal €250 per jaar. Dit bedrag wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Dus, deze €250 komt bovenop het standaard eigen risico van € 385,-/persoon, dat voor iedereen geldt.

U zult dus naar alle waarschijnlijkheid na de eerste bestelling van Plenadren van uw zorgverzekeraar een bericht krijgen dat uw eigen risico (€ 385) en de eigen bijdrage (€ 250) met de verzekerde worden verrekend tot een maximum van € 635,- . De rest van het jaar hoeft u dan geen betaling meer te doen, zoals het er nu uitziet. De zorgverzekering zal dan de resterende kosten voor Plenadren vergoeden.

De wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat er een therapeutische gelijke waarde is aangetoond van gebruik van Plenadren ten opzichte van gebruik van hydrocortison met directe afgifte.

Lees meer over Plenadren in het verdiepingsartikel.

Het voorschrijven van medicijnen gebeurt altijd op basis van een gesprek tussen de behandelend arts en de patiënt. Indien u vragen heeft over behandeling met Plenadren adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Dit bericht is opgesteld op basis van overleg tussen de besturen van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, BijnierNET en de Bijniervereniging NVACP.

Bronnen:

  1. medicijnkosten.nl
  2. Notitie van de wetenschappelijke raad van het Zorginstituut Nederland.